Wikitapia key visual

En verden av tape

Det er en kompleks oppgave å utvikle tape som oppfyller kravene til krevende applikasjoner. Her kan du finne mer grunnleggende informasjon om tapeteknologi, vedheftning og sammenhengskraft, om materialer og overflateenergi samt om hvordan tape fungerer.Open