Mocowanie baterii – krok 1

Niezawodne rozwiązania do łączenia i rozłączania bez zostawiania śladów

Wprowadzając rozwiązania Bond & Detach®, dokonaliśmy rewolucji w dziedzinie ponownej obróbki, projektując taśmy, które trwale mocują komponenty, ale umożliwiają ich usunięcie w celu naprawy lub utylizacji bez pozostawiania śladów.

Produkty