Ochronne przyłbice

Taśmy do środków ochrony osobistej

Wspieramy producentów środków ochrony osobistej, optymalizując procesy produkcji wyposażenia ochronnego.

Nasz asortyment taśm dla producentów środków ochrony osobistej i do zastosowań medycznych

Środki ochrony osobistej

Do zapewnienia ochrony w środowiskach, w których utrzymanie bezpiecznego dystansu społecznego jest utrudnione, niezbędna jest duża ilość maseczek i wyposażenia ochronnego. Producenci środków ochrony osobistej i do zastosowań medycznych, także wytwórcy przestawiający się na produkcję maseczek i wyposażenia ochronnego zapewniają realizację niezbędnych dostaw tych produktów. W naszym asortymencie można znaleźć odpowiednie taśmy i rozwiązania samoprzylepne do zastosowań w produkcji maseczek i wyposażenia ochronnego.

Taśmy do przyłbic ochronnych

Taśmy do mocowania metalowych elementów w maskach

Taśmy do regulacji drgań w maseczkach oddechowych lub maseczkach FFP

Taśmy do łączenia tkanin

Taśmy do łączenia tkanin

Taśmy do łączenia włóknin, polaru, wełny, filcu itp.

Conversion Page Icon for Newsletter

Więcej informacji na temat naszych taśm do środków ochrony osobistej można uzyskać, kontaktując się z nami za pomocą formularza lub bezpośrednio ze swoim dystrybutorem!