Dbamy o zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Agenda zrównoważonego rozwoju stanowi podstawę naszej strategii biznesowej.

Z myślą o środowisku, klientach i społeczeństwie

Nasza strategia: na dziś, jutro oraz dalszą przyszłość

Kryzys klimatyczny oraz inne problemy środowiskowe stawiają olbrzymie wyzwania zarówno przed firmą tesa jak i całym społeczeństwem. A czas ucieka. Aby móc liczyć na zmianę czekającej nas przyszłości, potrzebne jest zaangażowanie wielu różnych graczy. Jako firma jesteśmy zobowiązani do podejmowania konkretnych działań. Wierzymy, że zrównoważony rozwój nie jest zwykłym trendem, a raczej najważniejszym zagadnieniem współczesnych czasów. Dlatego uczyniliśmy „zrównoważony rozwój” głównym elementem naszej korporacyjnej strategii. Przygotowana agenda zrównoważonego rozwoju jasno określa, dzialania w ramach trzech podstawowych filarów: środowiska, klientów i społeczeństwa. Od 2020 roku dotyczy to całej firmy i stanowi punkt odniesienia dla wszystkich naszych strategicznych decyzji – dziś, jutro i w przyszłości.

Nasza agenda

Od gospodarki o obiegu zamkniętym i firmy neutralnej dla klimatu do promowania młodych talentów: nowa agenda zrównoważonego rozwoju firmy tesa obejmuje siedem kluczowych obszarów. Zawierają się one w trzech nadrzędnych celach zrównoważonego rozwoju, które wdrożyliśmy, aby wzmocnić naszą firmę - zamierzamy poświęcić tej tematyce jeszcze więcej uwagi w przyszłości. Już teraz mamy ambitne cele i z biegiem czasu chcemy dodawać kolejne. Jako sygnatariusz porozumienia United Nations (UN) Global Compact, zobowiązany do przestrzegania jego dziesięciu zasad, przyczyniamy się także do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

W trosce o nasze środowisko
Środowisko

Konsekwentnie ograniczamy nasz wpływ na środowisko w całym cyklu życia produktu. Podtrzymując zobowiązanie wobec wyznaczonych sobie celów zrównoważonego rozwoju, przyczyniamy się do ochrony klimatu, tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym i odpowiedzialnego wykorzystania zasobów.

Dla pracowników i społeczeństwa
Społeczeństwo

Dzięki dobrym warunkom pracy nasi pracownicy pozostają zdrowi, szczęśliwi i zmotywowani – niezależnie od tego, czy pracują bezpośrednio w naszej firmie, czy są zatrudnieni w innych ogniwach łańcucha wartości. W ramach społecznego zaangażowania wspieramy także kształcenie kolejnego pokolenia innowacyjnych umysłów.

Raport zrównoważonego rozwoju
Raport nt. zrównoważonego rozwoju

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszego zobowiązania wobec zrównoważonego rozwoju? Kliknij tutaj, aby zobaczyć bieżący raport na ten temat. Opisuje on wyniki, sukcesy i wyzwania firmy tesa w bieżącym roku budżetowym.