Wybór odpowiedniej taśmy

Właściwa taśma do właściwego zastosowania

Która taśma jest specjalnie przeznaczona do określonych zadań? Jaki wpływ na wybór taśmy mają ogólne warunki zewnętrzne?