Taśma dwustronna

Zalety dwustronnych taśm samoprzylepnych

Istnieje wiele argumentów przemawiających za używaniem dwustronnych taśm samoprzylepnych: Wspomnijmy choćby o swobodzie projektowania, jakości łączenia i procesie montażu.

Zalety taśm dwustronnych w budownictwie

Istnieje wiele argumentów przemawiających za używaniem dwustronnych taśm samoprzylepnych. Swoboda projektowania i czysta metoda pracy to jedynie dwa przykłady. Jednak prawdziwe zalety tych taśm stają się szczególnie dobrze widoczne, jeśli porównamy dwustronne taśmy samoprzylepne do innych metod mocowania.

Dlatego opracowaliśmy przejrzysty system ocen, który pokazuje w skrócie mocne i słabe strony różnych metod mocowania. W naszej ocenie porównujemy dwustronne taśmy samoprzylepne z klejami w płynie i mechanicznymi systemami mocowania.

Dla zapewnienia maksymalnej przejrzystości, porównaliśmy systemy mocowania nie tylko pod względem trzech głównych cech – jakości, montażu i wyglądu – ale także podzieliliśmy te cechy, aby dokładnie pokazać, co jest ważne podczas mocowania przedmiotu.

Jakość przylegania

Nie wszystkie kryteria dotyczące jakości są równie ważne we wszystkich możliwych zastosowaniach. Dlatego dobrze jest uważniej rozważyć i ocenić kryteria jakościowe w kontekście danej aplikacji.

Nasze kryteria oceny jakości przylegania są następujące:

  • Kompensacja nieregularnych lub nierównych powierzchni
  • Kompensacja napięć i rozpraszanie naprężeń
  • Amortyzacja wstrząsów
  • Zmniejszenie ryzyka korozji
  • Funkcja uszczelniająca
  • Właściwości tłumienia hałasu

Kryteria oceny jakości

Taśmy dwustronne Klej w płynie Mocowanie mechaniczne
Kompensacja nieregularnych lub nierównych powierzchni – wyeliminowanie szczelin między łączonymi powierzchniami +++ ++++ +
Kompensacja napięć i rozpraszanie naprężeń – pojedynczy punkt połączenia w przypadku mocowań mechanicznych może prowadzić do pęknięcia materiału ++++ ++ +
Amortyzacja wstrząsów ++++ ++ ++
Zmniejszone ryzyko korozji ++++ ++++ +
Funkcja uszczelniająca – taśma uszczelnia i chroni przed kurzem i wilgocią ++++ ++++ ++
Właściwości tłumienia hałasu – wyeliminowanie dźwięków powodowanych przez wibracje ++++ +++ +

Montaż

Obróbka i montaż taśm dwustronnych oferuje znaczne zalety, jeśli chodzi o czysty i bezpieczny dla zdrowia proces produkcyjny.

Nasze kryteria oceny montażu są następujące:

  • Czas trwania procesu aplikacji
  • Czysty i bezpieczny dla zdrowia proces produkcji

Kryteria oceny montażu

Taśmy dwustronne Klej w płynie Mocowanie mechaniczne
Szybki proces aplikacji – wyeliminowanie czasu utwardzania i zmniejszenie stopnia skomplikowania 4 1 2
Zdrowe środowisko pracy i czyste zakłady produkcyjne 4 2 2

Możliwości projektowania

Rozwiązania montażowe nie powinny ograniczać swobody projektowania. Dlatego projektowanie ma duże znaczenie w ocenie różnych rozwiązań montażowych.

Nasze kryteria oceny projektów są następujące:

  • Lepszy efekt wizualny
  • Niewidoczne mocowanie

Kryteria oceny wyglądu

Taśmy dwustronne Klej w płynie Mocowanie mechaniczne
Lepszy efekt wizualny – brak uszkodzeń materiału ++++ +++ +
Niewidoczne mocowanie – montaż materiałów przezroczystych ++++ +++ +