Taśma dwustronna

Zalety dwustronnych taśm samoprzylepnych

Istnieje wiele argumentów przemawiających za używaniem dwustronnych taśm samoprzylepnych: Wspomnijmy choćby o swobodzie projektowania, jakości łączenia i procesie montażu.Zalety taśm dwustronnych w budownictwie

Istnieje wiele argumentów przemawiających za używaniem dwustronnych taśm samoprzylepnych. Swoboda projektowania i czysta metoda pracy to jedynie dwa przykłady. Jednak prawdziwe zalety tych taśm stają się szczególnie dobrze widoczne, jeśli porównamy dwustronne taśmy samoprzylepne do innych metod mocowania.

Dlatego opracowaliśmy przejrzysty system ocen, który pokazuje w skrócie mocne i słabe strony różnych metod mocowania. W naszej ocenie porównujemy dwustronne taśmy samoprzylepne z klejami w płynie i mechanicznymi systemami mocowania.

Dla zapewnienia maksymalnej przejrzystości, porównaliśmy systemy mocowania nie tylko pod względem trzech głównych cech – jakości, montażu i wyglądu – ale także podzieliliśmy te cechy, aby dokładnie pokazać, co jest ważne podczas mocowania przedmiotu.

Zobacz więcej

Jakość przylegania

Nie wszystkie kryteria dotyczące jakości są równie ważne we wszystkich możliwych zastosowaniach. Dlatego dobrze jest uważniej rozważyć i ocenić kryteria jakościowe w kontekście danej aplikacji.

Nasze kryteria oceny jakości przylegania są następujące:

  • Kompensacja nieregularnych lub nierównych powierzchni
  • Kompensacja napięć i rozpraszanie naprężeń
  • Amortyzacja wstrząsów
  • Zmniejszenie ryzyka korozji
  • Funkcja uszczelniająca
  • Właściwości tłumienia hałasu
Zobacz więcej

Kryteria oceny jakości

Kompensacja nieregularnych lub nierównych powierzchni – wyeliminowanie szczelin między łączonymi powierzchniami
Kompensacja napięć i rozpraszanie naprężeń – pojedynczy punkt połączenia w przypadku mocowań mechanicznych może prowadzić do pęknięcia materiału
Amortyzacja wstrząsów
Zmniejszone ryzyko korozji
Funkcja uszczelniająca – taśma uszczelnia i chroni przed kurzem i wilgocią
Właściwości tłumienia hałasu – wyeliminowanie dźwięków powodowanych przez wibracje
Taśmy dwustronne

+++

++++

++++

++++

++++

++++

Klej w płynie

++++

++

++

++++

++++

+++

Mocowanie mechaniczne

+

+

++

+

++

+

Montaż

Obróbka i montaż taśm dwustronnych oferuje znaczne zalety, jeśli chodzi o czysty i bezpieczny dla zdrowia proces produkcyjny.

Nasze kryteria oceny montażu są następujące:

  • Czas trwania procesu aplikacji
  • Czysty i bezpieczny dla zdrowia proces produkcji
Zobacz więcej

Kryteria oceny montażu

Szybki proces aplikacji – wyeliminowanie czasu utwardzania i zmniejszenie stopnia skomplikowania
Zdrowe środowisko pracy i czyste zakłady produkcyjne
Taśmy dwustronne

****

****

Klej w płynie

*

**

Mocowanie mechaniczne

**

**

Możliwości projektowania

Rozwiązania montażowe nie powinny ograniczać swobody projektowania. Dlatego projektowanie ma duże znaczenie w ocenie różnych rozwiązań montażowych.

Nasze kryteria oceny projektów są następujące:

  • Lepszy efekt wizualny
  • Niewidoczne mocowanie
Zobacz więcej

Kryteria oceny wyglądu

Lepszy efekt wizualny – brak uszkodzeń materiału

Niewidoczne mocowanie – montaż materiałów przezroczystych

Taśmy dwustronne

++++

++++

Klej w płynie

+++

+++

Mocowanie mechaniczne

+

+

Opis

Kompensacja nieregularnych lub nierównych powierzchni
Kompensacja napięć i rozpraszanie naprężeń
Amortyzacja napięć
Zmniejszone ryzyko korozji
Funkcja uszczelniająca
Właściwości tłumienia hałasu
Szybki proces aplikacji
Zdrowe środowisko pracy i czyste zakłady produkcyjne
Lepszy efekt wizualny
Niewidoczne łączenie

Kompensacja nieregularnych lub nierównych powierzchni

Kompensacja napięć i rozpraszanie naprężeń

Amortyzacja napięć

Zmniejszone ryzyko korozji

Funkcja uszczelniająca

Właściwości tłumienia hałasu

Szybki proces aplikacji

Zdrowe środowisko pracy i czyste zakłady produkcyjne

Lepszy efekt wizualny

Niewidoczne łączenie