Pracownicy_RandD-002_72dpi-1

Przynależność do organizacji

W ramach branży taśm samoprzylepnych naszym celem jest twórcze kształtowanie norm technicznych, trendów rynkowych i regulacji prawnych przy współudziale innych podmiotów rynkowych. Dlatego należymy do poniższych organizacji.Afera

tesa jest członkiem europejskiego stowarzyszenia branży taśm samoprzylepnych Afera. Do stowarzyszenia należą producenci, dostawcy materiałów i maszyn, firmy przetwórcze (np. zajmujące się drukiem, cięciem, wykrawaniem i laminowaniem taśm samoprzylepnych) oraz krajowe organizacje z branży taśm.
tesa należy do stowarzyszenia afera

Afera to europejskie stowarzyszenie branży taśm samoprzylepnych. Jest ono stowarzyszeniem branżowym non profit reprezentującym interesy czołowych firm i organizacji aktywnych na różnych etapach produkcji taśm samoprzylepnych. Do stowarzyszenia należą producenci, dostawcy materiałów i maszyn, firmy przetwórcze (np. zajmujące się drukiem, cięciem, wykrawaniem i laminowaniem taśm samoprzylepnych) oraz krajowe organizacje z branży taśm. Afera od ponad pięćdziesięciu lat jest głosem europejskiej branży taśm samoprzylepnych, oferując swoim członkom uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach, udział w europejskich i międzynarodowych projektach z zakresu normalizacji metod prowadzenia testów oraz dane i materiały informacyjne o charakterze rynkowym i technicznym. Afera jest także czołowym europejskim podmiotem, który wśród projektantów, inżynierów i producentów z różnych branż promuje taśmy samoprzylepne jako najbardziej innowacyjne rozwiązanie łącząco-montażowe i zamiennik tradycyjnych mocowań mechanicznych oraz klejów.

Zobacz więcej

Global Compact

Od 2006 r. tesa należy do porozumienia Global Compact.
tesa wspiera ONZ-owskie porozumienie Global Compact

Jako uczestnicy ONZ-owskiego porozumienia Global Compact wierzymy, że możliwe jest stworzenie zrównoważonej i niewyłączającej nikogo globalnej gospodarki, która zapewnia trwałe korzyści jednostkom, społecznościom i rynkom. Taka jest nasza wizja.

W celu jej realizacji program Global Compact ONZ wspiera firmy w zakresie:

  • odpowiedzialnego funkcjonowania przez dostosowanie strategii i działań do tzw. dziesięciu zasad z zakresu praw człowieka, korzystania z siły roboczej, środowiska i przeciwdziałania korupcji;
  • podejmowania strategicznych działań na potrzeby realizacji szerszych celów społecznych, takich jak cele zrównoważonego rozwoju ONZ, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy i innowacyjności.

Więcej o porozumieniu Global Compact

Zobacz więcej

IVK

Stowarzyszenie Industrieverband Klebstoffe e.V. (IVK) jest największą na świecie organizacją krajową — a jeśli uwzględnić jej szeroką gamę usług, również czołową organizacją międzynarodową — w obszarze technologii połączeń klejonych.
tesa należy do stowarzyszenia IVK

Niemieckie stowarzyszenie producentów klejów IVK dba o interesy techniczne, polityczne i ekonomiczne ponad 120 niemieckich producentów klejów, surowców i taśm samoprzylepnych, a także ważnych partnerów systemowych i instytucji naukowych.

Stowarzyszenie IVK jest największą na świecie organizacją krajową — a jeśli uwzględnić jej szeroką gamę usług, również czołową organizacją międzynarodową — w obszarze technologii połączeń klejonych.

Niemiecka branża klejów, szczeliw i taśm, którą tworzą głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, notuje roczne obroty na poziomie przekraczającym 3,5 mld EUR. Rosnąca popularność technologii połączeń klejonych w niemal wszystkich branżach przekłada się na dodatkową wartość szacowaną na ponad 370 mld EUR.

Zobacz więcej

PSTC

Pressure Sensitive Tape Council (PSTC) to działające od 60 lat północnoamerykańskie stowarzyszenie branżowe zrzeszające producentów taśm i ich dostawców. Organizacja powstała, aby pomagać podmiotom z branży w wytwarzaniu wysokiej jakości taśm samoprzylepnych w różnych obszarach globalnego rynku.
tesa należy do stowarzyszenia PSTC

Pressure Sensitive Tape Council (PSTC) to działające od 60 lat północnoamerykańskie stowarzyszenie branżowe zrzeszające producentów taśm i ich dostawców. Organizacja powstała, aby pomagać podmiotom z branży w wytwarzaniu wysokiej jakości taśm samoprzylepnych w różnych obszarach globalnego rynku.

PSTC zapewnia swoim członkom kursy i szkolenia oraz ściśle współpracuje z amerykańskimi agencjami rządowymi EPA i OSHA w zakresie regulacji dotyczących odpowiednio powietrza i warunków zatrudnienia, a także z ASTM i innymi międzynarodowymi organizacjami branżowymi w zakresie normalizacji metod testowych. PSTC cieszy się światową renomą ze względu na swoje metody testowania taśm samoprzylepnych, zapewniające wysoki poziom kontroli ich jakości. Ponadto stowarzyszenie monitoruje zmiany przepisów i regulacji oraz zachęca do stosowania zrównoważonych i odpowiedzialnych procesów produkcji w ramach programu certyfikacji odpowiedzialnych producentów taśm.

Zobacz więcej