tesa jako pracodawca

Swój sukces zawdzięczamy pracownikom.

To nasi pracownicy są twarzą tesa na całym świecie i to dzięki nim nasza firma osiągnęła swoją obecną pozycję: lidera rynku w Europie i wicelidera na świecie. Ponieważ chcemy utrzymać i umacniać tę czołową pozycję, zatrudnianie osób odpowiadających potrzebom firmy traktujemy jako kwestię najwyższej wagi.

Perspektywy i świadczenia

Chcąc zapewnić pracownikom odpowiednie wynagrodzenie za wkład w rozwój firmy, tesa oferuje im atrakcyjny pakiet świadczeń i znakomite warunki pracy w międzynarodowym środowisku.


Aktywne wspieranie rozwoju zawodowego pracowników jest elementem naszej kultury. Cenimy i promujemy inicjatywę oraz zaangażowanie zawodowe.

Pełny rozwój potencjału

W dobie ciągłych zmian kluczem do nieprzerwanych sukcesów jest praca zespołowa i ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Jako firma globalna tesa wychodzi poza własne wąskie interesy i wspiera wymianę międzynarodową w ramach specjalnych programów. Aby nasi pracownicy mogli w pełni rozwinąć swój potencjał i odkrywać nowe talenty, oferujemy im odpowiednie środowisko w ramach naszej polityki rozwoju kadr. Nasze programy i instrumenty towarzyszą pracownikom podczas ich kariery zawodowej, ułatwiając wczesne przechodzenie na odpowiedzialne stanowiska.


W zamian oczekujemy motywacji, zaangażowania i inicjatywy, dbania o jakość i obsługę oraz chęci wypracowywania oryginalnych pomysłów i innowacyjnych koncepcji z myślą o sukcesie firmy.

Zasady

Zasady firmy tesa rozciągają się również na społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw. Opracowujemy nasze produkty w sposób zrównoważony i inwestujemy w przyjazne dla środowiska procesy produkcyjne.


Ponadto w marcu 2006 r. oficjalnie przystąpiliśmy do ONZ-owskiego porozumienia Global Compact. W ten sposób wykonaliśmy kolejny krok zgodny z naszą wieloletnią tradycją wspierania uniwersalnych zasad i wartości przez uczestnictwo w licznych projektach społecznych.