Profesjonalne maskowanie tesa

Metal, powłoki malarskie, pokrycia ścienne, papier i tkaniny

O czym należy pamiętać, stosując taśmę samoprzylepną na powłokach malarskich, pokryciach ściennych, papierach i tkaninach?

Powłoki malarskie

Do maskowania powłok malarskich należy stosować tylko taśmy o niskiej i umiarkowanej przyczepności. Należy ograniczyć czas przylegania taśmy maskującej do powierzchni, ponieważ istnieje ryzyko powstania uszkodzeń (jak np. odpryskiwanie powłoki, przebarwienia, ślady kleju itp.). 
Siła wiązania między powłoką malarską a podłożem musi być większa niż siła wiązania między taśmą samoprzylepną a powłoką malarską. W razie wątpliwości należy wykonać test usuwania taśmy lub test przyczepności.

Maskowanie na papierze i tkaninach

Na pokryciach ściennych typu tapety papierowe i tekstylne należy stosować taśmy samoprzylepne o maksymalnie niskiej przyczepności. Zalecamy zastosowanie taśmy tesa® 4333 PV1 Precision Mask Sensitive.