Warunki korzystania

Biorąc pod uwagę wszelkie szanse i zagrożenia, jakie niesie za sobą korzystanie z sieci Internet, prosimy przestrzegać następujących ogólnych warunków korzystania z naszej strony internetowej, które zostały przez nas przygotowane - dla Państwa i naszej ochrony. Dziękujemy za zrozumienie.

1. Aktualizacja warunków użytkowania

Z uwagi na nieustanne innowacje techniczne i prawne, musimy od czasu do czasu modyfikować lub uaktualniać dotychczasowe warunki użytkowania. Przed skorzystaniem z naszej strony internetowej prosimy o każdorazowe sprawdzenie, kiedy zamieszczono na niej ostatnią wersję warunków. Najnowsza wersja wprowadzona została w sierpniu roku 2001.

2. Prawa autorskie i inne prawa ochronne

Wszystkie elementy naszej strony internetowej, w tym teksty, ilustracje, wizualizacje graficzne, pliki audio i video, jeśli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, stanowią naszą własność i zabrania się ich reprodukcji, zmiany, przekazywania, ponownego wykorzystywania, zawłaszczania wykorzystywania w jakikolwiek sposób do celów publicznych lub komercyjnych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Proszę odnotować, że naruszenie naszych praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw ochronnych może doprowadzić do wszczęcia postępowania w trybie karnym lub cywilnym.

3. Wyłączenie odpowiedzialności

  • Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych innych dostawców, w związku z czym w żaden sposób nie ręczymy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nielegalne treści lub inne naruszenia prawa obecne na stronach dostawców zewnętrznych.
  • Informacje zamieszczone na naszej stronie internetowej zostały skompletowane i sprawdzone z zachowaniem najwyższej staranności. Niemniej jednak nie bierzemy odpowiedzialności za ich aktualność, dokładność, kompletność i/lub jakość.
  • Korzystanie z niniejszej strony internetowej oraz pobieranie z niej danych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Firma tesa SE nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, w szczególności plików z danymi czy sprzętu lub oprogramowania użytkownika, które powstały w wyniku wyżej wymienionych działań.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków jest lub stanie się nielegalne, nieważne lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, ważność lub wykonalność w tej jurysdykcji jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszych warunków pozostanie nienaruszona.
Jeśli chcesz zgłosić naruszenia prawne na naszych stronach internetowych, nie wahaj się z nami skontaktować.