Warunki korzystania

Biorąc pod uwagę wszelkie szanse i zagrożenia, jakie niesie za sobą korzystanie z sieci Internet, prosimy przestrzegać następujących ogólnych warunków korzystania z naszej strony internetowej, które zostały przez nas przygotowane - dla Państwa i naszej ochrony. Dziękujemy za zrozumienie.