Taśmy do łączenia przy produkcji pochłaniających środków higienicznych

Taśmy do łączenia przy produkcji pochłaniających środków higienicznych

Niezawodne łączenie w przypadku różnych materiałów stosowanych w pieluszkach czy produktach higienicznych

Warstwy pochłaniających środków higienicznych i ich łączenie

Warstwa górna

Do warstwy górnej zaleca się stosowanie taśmy samoprzylepnej tesa® 51948.

Warstwa ADL (ang. Aquisition Distribution Layer)

Do warstwy ADL zaleca się stosowanie taśmy tesa® 51948.

Warstwa włókninowa typu air-laid

Do warstwy włókninowej typu air-laid zaleca się stosowanie taśmy tesa® 51948.

Warstwa optymalnie pochłaniająca

Do warstwy optymalnie pochłaniającej zaleca się stosowanie taśmy tesa® 51100.

Warstwa pulpy celulozowej

Do warstwy pulpy celulozowej zaleca się stosowanie taśmy tesa® 51100.

Warstwa włókninowa typu air-laid

Do warstwy włókninowej typu air-laid zaleca się stosowanie taśmy tesa® 51948.

Warstwa folii oddychającej

Do warstwy folii oddychającej zaleca się stosowanie taśmy tesa® 51910.

Warstwa górna

Do warstwy górnej zaleca się stosowanie taśmy tesa® 51948.

Warstwa włókninowa typu air-laid

Do warstwy włókninowej typu air-laid zaleca się stosowanie taśmy tesa® 51948.

Warstwa optymalnie pochłaniająca

Do warstwy optymalnie pochłaniającej zaleca się stosowanie taśmy tesa® 51100.

Warstwa folii oddychającej

Do warstwy folii oddychającej zaleca się stosowanie taśmy tesa® 51910.

Warstwa włókninowa typu air-laid

Do warstwy włókninowej typu air-laid zaleca się stosowanie taśmy tesa® 51948.

Warstwa folii antyadhezyjnej

Do warstwy folii antyadhezyjnej zaleca się stosowanie taśmy tesa® 4200 i taśmy tesa® 54242.

Warstwa folii do owijania

Do warstwy folii do owijania zaleca się stosowanie taśmy tesa® 51948.

Warstwy pochłaniających środków higienicznych i ich łączenie
Warstwa górna

Do warstwy górnej zaleca się stosowanie taśmy samoprzylepnej tesa® 51948.

Warstwa ADL (ang. Aquisition Distribution Layer)

Do warstwy ADL zaleca się stosowanie taśmy tesa® 51948.

Warstwa włókninowa typu air-laid

Do warstwy włókninowej typu air-laid zaleca się stosowanie taśmy tesa® 51948.

Warstwa optymalnie pochłaniająca

Do warstwy optymalnie pochłaniającej zaleca się stosowanie taśmy tesa® 51100.

Warstwa pulpy celulozowej

Do warstwy pulpy celulozowej zaleca się stosowanie taśmy tesa® 51100.

Warstwa włókninowa typu air-laid

Do warstwy włókninowej typu air-laid zaleca się stosowanie taśmy tesa® 51948.

Warstwa folii oddychającej

Do warstwy folii oddychającej zaleca się stosowanie taśmy tesa® 51910.

Warstwa górna

Do warstwy górnej zaleca się stosowanie taśmy tesa® 51948.

Warstwa włókninowa typu air-laid

Do warstwy włókninowej typu air-laid zaleca się stosowanie taśmy tesa® 51948.

Warstwa optymalnie pochłaniająca

Do warstwy optymalnie pochłaniającej zaleca się stosowanie taśmy tesa® 51100.

Warstwa folii oddychającej

Do warstwy folii oddychającej zaleca się stosowanie taśmy tesa® 51910.

Warstwa włókninowa typu air-laid

Do warstwy włókninowej typu air-laid zaleca się stosowanie taśmy tesa® 51948.

Warstwa folii antyadhezyjnej

Do warstwy folii antyadhezyjnej zaleca się stosowanie taśmy tesa® 4200 i taśmy tesa® 54242.

Warstwa folii do owijania

Do warstwy folii do owijania zaleca się stosowanie taśmy tesa® 51948.

AplikacjaMateriał
Łączenie w biegu Łączenie na zakładkę
 
Łączenie czołowe
 

Warstwa górna

tesa® 51948 tesa® 51904 tesa® 4104

Warstwa ADL (ang. Aquisition Distribution Layer)

tesa® 51948

 
tesa® 51904 tesa® 4104

Warstwa włókninowa typu air-laid

tesa® 51948 tesa® 51904 tesa® 4104

Warstwa optymalnie pochłaniająca

tesa® 51100 tesa® 51917 tesa® 4445

Warstwa pulpy celulozowej

tesa® 51100 tesa® 51917 tesa® 4445
Warstwa oddychająca tesa® 51910 tesa® 51904 tesa® 4104
Warstwa folii przylepnej tesa® 4200 
tesa® 54242
tesa® 4200 tesa® 61127
Warstwa do owijania tesa® 51948 tesa® 51904 tesa® 4104