Piankę laminuje się za pomocą taśm dwustronnych, nadając jej właściwości tłumiące czy też izolacyjne, w celu amortyzacji wstrząsów.

Laminowanie pianki / Tłumienie / Amortyzacja

Taśmy plastikowe i włókninowe: Pianka służy do tłumienia czy też izolacji, zapewniając dobrą amortyzację. Taśmy dwustronne mogą być używane do laminowania pianki przy użyciu wykrojów.Taśmy plastikowe i włókninowe mogą być używane do izolacji oraz tłumienia w celu amortyzacji wstrząsów. Ponadto, wykroje taśm dwustronnych mogą służyć do laminowania pianki.

Stosowane taśmy powinny mieć dobrze przylegający nośnik, który przywiera do nieregularnych powierzchni, a podkład powinien dać się łatwo usunąć, nawet przy większych wymiarach. Do takich zastosowań wymagana jest także taśma, która umożliwia łatwe wykrawanie.

Zobacz więcej
Pobieranie