Łączenie zwoju metalowego z rdzeniem

Łączenie zwoju metalowego z rdzeniem

Wysoce efektywne taśmy dwustronne zapewniają bezpieczne łączenie produktu z rdzeniem w trakcie procesów walcowania.

Nasze wysoce efektywne taśmy dwustronne zapewniają bezpieczne łączenie produktu z rdzeniem w trakcie procesów walcowania.

Po odlaniu, walcowanie przyczynia się do uzyskania pierwszego produktu z aluminium lub stali, który jest zazwyczaj zwojem. Przejście z grubszych zwojów na cieńsze wymaga kilkakrotnego wykonania czynności łączenia zwoju metalowego z rdzeniem.

W zależności od grubości oraz sił naprężenia poszczególnych gatunków stali, do bezpiecznego przymocowania pierwszej warstwy produktu metalowego do rdzenia można użyć taśmy jedno- lub dwustronnej.

Taśmy do scalania końcówek zwoju metalowego