Łączenie zwoju metalowego z rdzeniem

Łączenie zwoju metalowego z rdzeniem

Wysoce efektywne taśmy dwustronne zapewniają bezpieczne łączenie produktu z rdzeniem w trakcie procesów walcowania.Nasze wysoce efektywne taśmy dwustronne zapewniają bezpieczne łączenie produktu z rdzeniem w trakcie procesów walcowania.

Po odlaniu, walcowanie przyczynia się do uzyskania pierwszego produktu z aluminium lub stali, który jest zazwyczaj zwojem. Przejście z grubszych zwojów na cieńsze wymaga kilkakrotnego wykonania czynności łączenia zwoju metalowego z rdzeniem.

W zależności od grubości oraz sił naprężenia poszczególnych gatunków stali, do bezpiecznego przymocowania pierwszej warstwy produktu metalowego do rdzenia można użyć taśmy jedno- lub dwustronnej.

Zobacz więcej

Taśmy do scalania końcówek zwoju metalowego

Pokaż filtry
tesa® 4964
Specifications
390 µm
++
tkanina
kauczuk naturalny
tesa® 4965 Original
Specifications
205 µm
+
folia PET
akryl o zwiększonej lepkości
tesa® 4968
Specifications
295 µm
+
folia PVC
akryl o zwiększonej lepkości
tesa® 4970
Specifications
225 µm
+
folia PVC
akryl o zwiększonej lepkości
tesa® 51970
Specifications
220 µm
+
film PP
akryl o zwiększonej lepkości