Mocowanie elastycznych obwodów drukowanych

Mocowanie elastycznych obwodów drukowanych (FPC)

Taśmy włókninowe mocują płaską taśmę do elastycznego obwodu drukowanego.

Elastyczne obwody drukowane należy mocować do płaskich taśm. Wykorzystanie taśm włókninowych umożliwia czystą i precyzyjną aplikację, a także eliminuje czas utwardzania wymagany w przypadku kleju w płynie.

Używana do tego taśma powinna być elastyczna i dobrze przylegająca. Powinna też umożliwiać łatwe wykrawanie i oderwanie ręką, a jednocześnie być odporna na rozdarcie.