Optycznie przejrzyste laminowanie

Optycznie przejrzyste środki klejące (OCA) do wysokiej jakości laminowania

Oferujemy optycznie przejrzyste systemy o dużej przejrzystości, produkowane w warunkach pomieszczenia czystego.

Produkty