Redukcja emisji

Redukcja emisji

Dla przyszłości neutralnej dla klimatu

Walka z globalnym kryzysem klimatycznym i przyspieszenie pozytywnych zmian to najważniejsze elementy naszego zobowiązania. Nasza misja ograniczania globalnych emisji obejmuje procesy produkcyjne u dostawców, odpowiednie wykorzystywanie naszych produktów, a także własną produkcję. Podstawowym filarem naszego zobowiązania jest energia odnawialna. Od 2020 roku 100% kupowanej przez nas energii elektrycznej pozyskujemy z odnawialnych źródeł. Poza zmniejszeniem zużycia energii pochodzącej z paliw kopalnych ważną rolę odgrywa również zwiększenie efektywności energetycznej. Aby osiągnąć ten cel, wdrażamy technologie, które szczególnie dobrze sprawdzają się w zakresie oszczędzania zasobów i energii oraz emisji.

Nasze główne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju do roku 2030

  • Produkcja neutralna dla klimatu (zakres 1 i 2) w porównaniu z rokiem bazowym 2018.
  • Zmniejszenie emisji z naszego łańcucha dostaw pośrednich o co najmniej 20% (zakres 3) w porównaniu z rokiem bazowym 2018.