Nasza postawa i program

Nasza postawa i program

Łączymy cały świat –
dla przyszłości zgodnej z zasadami Zrównoważonego Rozwoju

Zawsze bardzo poważnie podchodziliśmy do naszej odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Zrównoważony rozwój jest od wielu lat jednym z kluczowych celów strategicznych firmy.

Przyjmowanie większej odpowiedzialności za otaczający nas świat staje się coraz ważniejsze – dla nas jako firmy, dla naszych pracowników oraz partnerów biznesowych i klientów. Dlatego staramy się, aby zrównoważony rozwój stał się w firmie tesa priorytetem. Chcemy pracować nad tą istotną transformacją znacznie szybciej niż pierwotnie zakładaliśmy.  

Dla nas – jako firmy z branży chemicznej – holistyczne i naukowe podejście do działalności to oczywistość. tesa zatrudnia na całym świecie ponad pięciuset naukowców, inżynierów i projektantów, którzy pracują nad innowacyjnymi produktami i procesami. Jest jednak wiele obszarów, w których postęp można osiągnąć tylko w ścisłej współpracy z dostawcami i klientami. W związku z tym współpraca i partnerstwo w zakresie zrównoważonego rozwoju stanowią niezbędny filar nowej strategii firmy.

Chcemy stawić czoło tej złożonej kwestii z pełną mocą i zaangażowaniem. To wyzwanie, które z chęcią podejmujemy.

Nasze zasady przewodnie

  • W kwestii zrównoważonego rozwoju przyjmujemy perspektywę opartą na nauce i obejmującą pełny system działania.
  • Osiągamy zrównoważony wzrost dzięki skupieniu się na innowacjach.
  • Prowadzimy naszą transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju poprzez przejrzystość,, konsekwencję i odpowiedzialność.

Nasz program zrównoważonego rozwoju

Jako firma jesteśmy nieodłączną częścią społeczeństwa i środowiska. Nie ma zdrowej gospodarki bez zdrowego społeczeństwa – tak jak nie ma zdrowego społeczeństwa bez zdrowego środowiska.

Dlatego nie uchylamy się od odpowiedzialności w naszym łańcuchu wartości i uwzględniamy cały cykl życia produktu, aby zmniejszyć pozostawiany przez nas ślad środowiskowy.

W oparciu o tę zasadę opracowaliśmy program zrównoważonego rozwoju, który odzwierciedla nasze holistyczne podejście.

Program zapewnia przejrzystość działania i kieruje nasze wysiłki i inwestycje ku najistotniejszym obszarom.

program