Nasze wytyczne i standardy

Nasze wytyczne i standardy

Kierujemy się międzynarodowymi standardami

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój jest już od wielu lat jednym z podstawowych elementów korporacyjnej działalności firmy tesa. To właśnie dlatego w całej Grupie stosujemy nasze wewnętrzne standardy, takie jak Kodeks Postępowania tesa oraz wytyczne w kwestii środowiska i BHP. Za pomocą naszego Kodeksu Postępowania dla Dostawców zobowiązujemy również najważniejszych partnerów i podwykonawców do przestrzegania naszych standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju. W kształtowaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju za zasady przewodnie służą nam międzynarodowe standardy takie jak Global Compact i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Zasady Global Compact i Cele Zrównoważonego Rozwoju

logo SDG bez oznaczenia ONZ

Od 2006 roku jesteśmy członkiem inicjatywy Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych. Członkostwo to podkreśla zaangażowanie firmy w przestrzeganie uznanych na całym świecie standardów społecznych i środowiskowych. Dziesięć zasad Global Compact w obszarze praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji to podstawowe punkty odniesienia dla naszych działań. Nasz roczny raport z zakresu zrównoważonego rozwoju (COP) zawiera informacje o poczynionych przez nas postępach.

Przyczyniamy się również do osiągania 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Stanowią one rdzeń Agendy 2030 ONZ – globalnego planu działania na rzecz ekorozwoju. Cele te stanowią ważne ramy dla naszych działań, ponieważ jako międzynarodowa firma i jednocześnie członek świata biznesu i społeczeństwa uważamy pomoc w osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju za nasz obowiązek.

Twój głos - nasza więź

bkms-icon

Od momentu powstania, tesa zyskała reputację godnego zaufania, rzetelnego i uczciwego partnera biznesowego. Aby utrzymać tę reputację i dalej rozwijać się w zgodzie z tym co ona oznacza, a także zapobiegać potencjalnym negatywnym działaniom i ich konsekwencjom, ważne jest dla nas, aby wykrywać wszelkie nieprawidłowości i niewłaściwe postępowanie na wczesnym etapie.

Platforma zgłaszania nieprawidłowości

W tym celu oferujemy naszym pracownikom, a także klientom, dostawcom i innym interesariuszom chronioną, bezpieczną i niezależną platformę raportowania. Jest ona dostępna na całym świecie, przez całą dobę. Za jej pośrednictwem użytkownicy mogą przekazywać informacje o ewentualnych nadużyciach, a przy tym zachować anonimowość jeśli sobie tego życzą.

Platforma oparta jest na technologii BKMS®, która została wielokrotnie certyfikowana pod kątem bezpieczeństwa danych.

Więcej informacji o samej platformie można znaleźć na stronie: https://www.bkms-system.net/tesa