Obieg zamknięty i redukcja odpadów

Obieg zamknięty i redukcja odpadów 

Gospodarka o obiegu zamkniętym to podstawa

Nasze główne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju do roku 2030

  • Dążymy do zmniejszenia ilości odpadów zarówno pochodzących z naszych produktów, jak i generowanych w procesie ich wytwarzania.
  • Do 2030 roku będziemy dostarczać więcej produktów, które będzie można wycofać z eksploatacji z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.
  • Będziemy inwestować w procesy bezrozpuszczalnikowe i w pełny odzysk rozpuszczalników.