Obieg zamknięty i redukcja odpadów

Obieg zamknięty i redukcja odpadów 

Gospodarka o obiegu zamkniętym to podstawa

tesa przyczyni się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i będzie wykorzystywać zasoby tak uważnie, jak to możliwe. Oznacza to przede wszystkim unikanie generowania odpadów. Tam, gdzie nie jest to możliwe w pełni, przynajmniej je ograniczymy. W przypadkach, w których nie da się uniknąć generowania odpadów, postaramy się je ponownie wykorzystywać lub na różne sposoby poddawać recyklingowi. Do 2025 roku chcemy całkowicie wyeliminować składowanie odpadów produkcyjnych na wysypiskach.

tesa będzie nadal dużo inwestować w dalszy rozwój bezrozpuszczalnikowej i energooszczędnej technologii oraz wydajności produkcji. Zakłady, w których obecnie powlekamy taśmy z użyciem rozpuszczalników, zostaną zmodernizowane tak, aby w pełni odzyskiwać rozpuszczalniki po zakończeniu procesu, a tym samym pozostawiać je w obiegu.

Nasze główne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju do roku 2030

  • Dążymy do zmniejszenia ilości odpadów zarówno pochodzących z naszych produktów, jak i generowanych w procesie ich wytwarzania.
  • Do 2030 roku będziemy dostarczać więcej produktów, które będzie można wycofać z eksploatacji z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.
  • Będziemy inwestować w procesy bezrozpuszczalnikowe i w pełny odzysk rozpuszczalników.