Dla pracowników i społeczeństwa

Nasze zaangażowanie społeczne

Dla ludzi i społeczeństwa

W ramach naszego zaangażowania społecznego uczestniczymy w działaniach na rzecz równego dostępu do edukacji oraz wyrównania szans dla następnych pokoleń. Firma tesa wspiera wiele projektów edukacyjnych – coraz częściej także na arenie międzynarodowej.