Dla pracowników i społeczeństwa

Nasze zaangażowanie społeczne

Dla ludzi i społeczeństwa

W ramach naszego zaangażowania społecznego uczestniczymy w działaniach na rzecz równego dostępu do edukacji oraz wyrównania szans dla następnych pokoleń. Firma tesa wspiera wiele projektów edukacyjnych – coraz częściej także na arenie międzynarodowej.

Inspiracja dla następnego pokolenia

Thank you picture

Podobnie jak w 2020, również w 2021 roku pandemia koronawirusa była poważnym wyzwaniem nie tylko dla nas jako firmy, ale także dla całego społeczeństwa. Sytuacja ta nie pozostała bez wpływu na nasze społeczne zaangażowanie i działania podejmowane w ciągu ostatnich dwóch lat. W 2020 r. tesa przygotowała pakiet darowizn o wartości pięciu milionów euro, starając się szybko i bez zbędnej biurokracji zapewnić pomoc w czasie światowego kryzysu. Do końca 2021 r. na różne projekty społeczne i humanitarne na całym świecie firma przeznaczyła ponad 3,6 mln euro. Obszarem szczególnie bliskim naszym sercom były partnerstwa edukacyjne.

Są one odpowiednim uzupełnieniem naszego dotychczasowego zaangażowania społecznego: W tesa jesteśmy szczególnie zainteresowani ułatwianiem młodym ludziom dostępu do przedmiotów z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM), a także ważnych technologii przyszłości. Działania „Na rzecz następnego pokolenia innowatorów” są częścią naszego programu zrównoważonego rozwoju od 2020 roku. W 2014 roku rozpoczęliśmy inicjowanie projektów w tym obszarze w Niemczech, a od 2020 roku prowadzimy też podobne projekty w Chinach. Niestety z powodu pandemii koronawirusa, w 2021 roku byliśmy w stanie kontynuować nasze wsparcie rozwoju młodych ludzi naukach STEM tylko w ograniczonym zakresie lub wcale - w zależności od regionu. Wyższy priorytet miały wówczas projekty edukacyjne o celach humanitarnych.

Edukacyjna współpraca z „Save the Children”

Ogólna sytuacja związana z pandemią koronawirusa zagroziła warunkom życia i nauki milionów dzieci na całym świecie. Firma tesa od 2020 roku walczy ramię w ramię z organizacją Save the Children, aby złagodzić negatywne skutki pandemii. Do końca 2021 roku darowizną w wysokości 1,25 mln euro wsparliśmy wybrane projekty ma trzech kontynentach, w sześciu krajach – Indiach, Wietnamie, Chinach, Meksyku, Włoszech i Niemczech. tesa i Save the Children postanowiły kontynuować współpracę w zakresie edukacji również w 2022 roku. Z pomocą kolejnych 250 tys. Euro, tesa wspomogła Save the Children w zapewnieniu 150 milionom dzieci na całym świecie bezpiecznego powrotu do szkoły – tym razem w ramach globalnej inicjatywy „Safe Back to School”. Poprzez tą ogólnoświatową kampanię, Save the Children robi wszystko, aby na całym świecie nadać priorytet prawu dzieci do edukacji.

Promowanie STEM

hackathon

Umiejętności STEM są ważne dla utrzymania naszego życia oraz postępu społecznego. Pomagają również radzić sobie z dzisiejszymi wyzwaniami, takimi jak pandemia COVID-19. Jako firma technologiczna staramy się wspierać młodych ludzi w tych dziedzinach, a w przyszłości zatrudniać wykwalifikowanych, utalentowanych pracowników. Rozwijamy odpowiednie do wieku możliwości kształcenia w ścisłej współpracy ze szkołami partnerskimi, uniwersytetami, firmami STEM i innymi partnerami. Eksperci tesa z różnych dziedzin pokazują, jak wygląda ich przeciętny dzień pracy. Dla przykładu, uczniowie klas od 11 do 13 otrzymują ciekawe wprowadzenie do przedmiotów STEM poprzez odpowiednio dobrane kursy. Studenci w wieku od 19 do 25 lat również stoją przed decyzją dotyczącą tego, jaką drogę zawodową wybrać. Staramy się wesprzeć ich w podejmowaniu tej decyzji organizując praktyki studenckie i staże.

tesa łączy siły ze szkołami: Kursy STEM w Suzhou

Ważne jest dla nas to, aby wspierać rozwój młodych, utalentowanych umysłów oraz inspirować dzieci i młodzież do zainteresowania się technologią oraz naukami ścisłymi. Robimy to m.in. w formie partnerstw ze szkołami. Fabryka tesa w Suzhou w Chinach oferuje cotygodniowe kursy STEM w lokalnej szkole. Zajęcia prowadzą pracownicy naszego działu badań i rozwoju. Dzięki zabawnym eksperymentom i praktycznym ćwiczeniom, 30 uczniów w wieku od 11 do 13 lat zapoznaje się z różnymi zagadnieniami technicznymi, takimi jak rozchodzenie się dźwięku, energia powierzchniowa, cyrkulacja i ciśnienie powietrza oraz właściwości światła.

Konkurs innowacji dla studentów: Hackathon 2021 w Chinach

Zależy nam również na docieraniu do młodszych studentów, motywowaniu ich oraz wzbudzaniu w nich zainteresowania światem. W 2021 roku wraz z dziewięcioma innymi firmami sponsorowaliśmy w Chinach konkurs Hackathon Young Talents’ Chemical Innovation Challenge. Celem konkursu jest przybliżenie studentom chemii i inżynierii materiałowej podstawowych kwestii związanych z branżą chemiczną, a także udzielenie im pomocy w wyborze kierunku studiów i kariery. Wraz z innymi partnerami wsparliśmy ponad 60 studenckich projektów z obszarów zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz oszczędności energii. Jeden ze wspieranych przez nas projektów zajął trzecie miejsce w konkursie.