lekarze bez granic

Walka z koronawirusem

Zrównoważony rozwój

Niesiemy pomoc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna: tesa przekazuje milion euro organizacji „Lekarze bez Granic”, wspierając zespoły walczące z pandemią na najbardziej dotkniętych obszarach świata. Pieniądze wpływają na globalny fundusz organizacji przeznaczony do walki z kryzysem.

Każda kwota może pomóc obszarom dotkniętym pandemią: namiot o powierzchni 45 metrów kwadratowych kosztuje 966 euro, a może posłużyć za klinikę lub izolatkę. 10 400 euro: to cena 650 kompletnych zestawów odzieży ochronnej. A 10 800 euro to koszt czystej wody do mycia rąk dla 168 000 ludzi przez miesiąc – prostej, a jakże skutecznej ochrony przed infekcją.  

Lekarze bez granic

Szybka i skuteczna pomoc bez zbędnej biurokracji

„Jako firma stabilna ekonomicznie, chcemy wspomóc w tych niezwykle trudnych czasach ludzi cierpiących z powodu Covid-19 oraz wesprzeć działania prewencyjne” — tłumaczy dr Norman Goldberg. „Przekonuje nas wieloletnia praca humanitarna ‘Lekarzy bez Granic’ oraz idea szybkiego i skutecznego działania w strefach najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa, bez zbędnej biurokracji” — wyjaśnia dyrektor generalny firmy tesa, argumentując decyzję o przekazaniu miliona euro właśnie tej organizacji. 

Jednym z głównych priorytetów organizacji jest bezpieczeństwo pracowników ochrony zdrowia, dlatego cały personel musi przestrzegać surowych zasad bezpieczeństwa i ochrony

© Lekarze bez Granic

„Lekarze bez Granic”

Organizacja pomocowa „Médecins Sans Frontières / Lekarze bez Granic” powstała w 1971 roku. Jest obecna wszędzie tam, gdzie wojna zagraża życiu ludzi, gdzie struktury ochrony zdrowia stały się niewydolne lub gdzie całe grupy ludności nie mogą liczyć na dostateczną opiekę. Najróżniejsze działania zespołów lekarzy, pielęgniarek, położnych i dostawców usług logistycznych obejmują wiele zadań: prowadzenie klinik, tworzenie punktów żywienia dla dzieci, organizacja kampanii promujących szczepienia oraz zaopatrzenie uchodźców lub przesiedleńców w leki, czystą wodę pitną, latryny i koce. Niemiecka filia „Lekarzy bez Granic”, założona w 1993 roku, jest finansowana w niemal 90% z prywatnych darowizn. To pozwala na wolność działania, bez wpływów politycznych lub ekonomicznych. 

 

 

Dr Norman Goldberg

© tesa SE

„Jako firma stabilna ekonomicznie, chcemy wspomóc w tych niezwykle trudnych czasach ludzi chorych oraz wesprzeć działania prewencyjne”.
Dr Norman Goldberg

Dyrektor generalny firmy tesa SE

Jedna z największych darowizn w naszej historii

„Hojna darowizna od firmy tesa to dla nas prawdziwy powód do radości. To jedna z najwyższych indywidualnych darowizn przekazanych kiedykolwiek przez firmę na rzecz niemieckiej filii ‘Lekarzy bez Granic’” — zdradza Katja Carson. „Pieniądze popłyną do globalnego funduszu do walki z kryzysem Covid-19. Dzięki nim dostosowanie i kontynuacja już istniejących projektów, jak i rozpoczęcie nowych, będzie o wiele prostsze. Każdego miesiąca potrzebujemy aż trzech milionów samych masek ochronnych” — tłumaczy zastępczyni dyrektora generalnego niemieckiego oddziału „Lekarzy bez Granic”.  

Katja Carson, szefowa finansów i administracji niemieckiej filii organizacji Lekarze bez Granic

© Lekarze bez Granic

„To jedna z najwyższych indywidualnych darowizn przekazanych kiedykolwiek przez firmę na rzecz niemieckiej filii ‘Lekarzy bez Granic’”.
Katja Carson

Zastępczyni dyrektora generalnego niemieckiej filii „Lekarzy bez Granic”

Projekty w ponad 70 krajach

Aktualnie organizacja „Lekarze bez Granic” wspiera ludzi w walce z koronawirusem w ponad 70 krajach na całym świecie. W wielu regionach liczba infekcji nadal wzrasta wykładniczo. Szpitale są przeciążone, a systemy ochrony zdrowia na skraju wydolności. Organizacja monitoruje liczbę zakażeń, przeprowadza badania przesiewowe, wyznacza obszary izolacji, szkoli pracowników w klinikach i domach opieki oraz edukuje społeczeństwo. Doradza też organom państwowym i instytucjom publicznym oraz znacznie je odciąża.

5 milionów

euro

ofiarowała firma tesa na walkę z pandemią koronawirusa w ramach szeroko zakrojonego programu pomocowego. Fundusze zostaną przekazane nie tylko na realizację najpilniejszych działań, ale i na projekty lokalne, co pomoże zniwelować skutki pandemii w dłuższej perspektywie. W ostatnich tygodniach tesa SE dostarczyła 3000 rolek samoprzylepnej taśmy ostrzegawczej o łącznej długości 100 kilometrów do ponad 30 dużych szpitali w Niemczech, a także wsparła liczne banki żywności. Jako spółka zależna Grupy Beiersdorf, tesa uczestniczy w ten sposób w zakrojonym na szeroką skalę programie pomocowym „Care Beyond Skin” spółki-matki, którego łączny budżet wynosi 50 milionów euro.