tesa

Aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę, przechowujemy Twoje ustawienia w ramach własnych plików cookie, które są używane tylko w naszej witrynie.

Nazwa Ważność Objaśnienie
cookies_informed 10 Lata

Odnotowuje, że użytkownik wszedł w interakcję z ustawieniami plików cookie w witrynie tesa.com

cookies_analytics 10 Lata

Odnotowuje stan ustawień dla plików cookie z kategorii „Funkcjonalność i wydajność”

cookies_marketing 10 Lata

Odnotowuje stan ustawień dla plików cookie z kategorii „Reklama”

preferred_locale 10 Lata

Zapisuje wybrane przez użytkownika ustawienia regionalne dla strony internetowej.

PHPSESSION 2 Lata

Identyfikator, który pozwala nam obsłużyć sesję użytkownika

press-cart-<id> 2 Lata

Identyfikator zapewniający możliwość pobierania zasobów prasowych.

tesa

Aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę, przechowujemy Twoje ustawienia w ramach własnych plików cookie, które są używane tylko w naszej witrynie.

Nazwa Ważność Objaśnienie
search-history Koniec sesji

Twoje zapytania w witrynie tesa.

Google Analytics

Jeśli odwiedzając naszą stronę internetową wyraziłeś zgodę na używanie śledzących plików cookie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, ta witryna internetowa w oparciu o udzieloną zgodę korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej udostępnianej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics używa plików cookies, które są plikami tekstowymi przechowywanymi na komputerze i umożliwiającymi analizę korzystania z danej witryny internetowej. Generowane przez plik cookie informacje o korzystaniu z witryny internetowej (w tym skrócony adres IP) są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania z witryny internetowej, sporządzania raportów z aktywności na stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej oraz Internetu na rzecz operatora witryny internetowej. Ponadto Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane prawem lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na żądanie Google. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie podlega łączeniu z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Jeśli wyraziłeś zgodę na używanie śledzących plików cookie i chcesz wycofać swoją zgodę, możesz to zrobić w dowolnym momencie zmieniając swoje „Ustawienia plików cookie” w panelu dostępnym na górze tej strony. Przechowywanie plików cookies można także uniemożliwić pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną na stronie internetowej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl lub dezaktywując pliki cookie w swojej przeglądarce (instrukcja dostępna w sekcji „Jak wyłączyć pliki cookie”). 

Dodatkowe informacje dotyczące Warunków korzystania i Polityki prywatności danych dla tej usługi można znaleźć na stronie internetowej: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html.

Nazwa Ważność Objaśnienie
_ga 2 Lata Służy do rozróżniania użytkowników
_gid 24 Godziny Służy do rozróżniania użytkowników
_dc_gtm_<id> 1 Minuta

Służy do ograniczania szybkości żądań. Jeśli usługa Google Analytics jest wdrażana za pośrednictwem Google Tag Manager, ten plik cookie będzie miał nazwę _dc_gtm_.

AMP_TOKEN 1 Rok

Zawiera token, którego można użyć do pobrania identyfikatora klienta z usługi AMP Client ID. Inne możliwe wartości wskazują na rezygnację, żądanie w trakcie przetwarzania lub błąd podczas pobierania identyfikatora klienta z usługi AMP Client ID.

_gali Koniec sesji

1 Google Analytics zapisuje szereg plików cookie do analizy zachowań użytkowników. Nie gromadzą one jednak danych specyficznych dla użytkownika.

_gat_ 10 Minuty

Google Analytics

Jeśli odwiedzając naszą stronę internetową wyraziłeś zgodę na używanie śledzących plików cookie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, ta witryna internetowa w oparciu o udzieloną zgodę korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej udostępnianej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics używa plików cookies, które są plikami tekstowymi przechowywanymi na komputerze i umożliwiającymi analizę korzystania z danej witryny internetowej. Generowane przez plik cookie informacje o korzystaniu z witryny internetowej (w tym skrócony adres IP) są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania z witryny internetowej, sporządzania raportów z aktywności na stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej oraz Internetu na rzecz operatora witryny internetowej. Ponadto Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane prawem lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na żądanie Google. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie podlega łączeniu z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Jeśli wyraziłeś zgodę na używanie śledzących plików cookie i chcesz wycofać swoją zgodę, możesz to zrobić w dowolnym momencie zmieniając swoje „Ustawienia plików cookie” w panelu dostępnym na górze tej strony. Przechowywanie plików cookies można także uniemożliwić pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną na stronie internetowej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl lub dezaktywując pliki cookie w swojej przeglądarce (instrukcja dostępna w sekcji „Jak wyłączyć pliki cookie”). 

Dodatkowe informacje dotyczące Warunków korzystania i Polityki prywatności danych dla tej usługi można znaleźć na stronie internetowej: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html.

Nazwa Ważność Objaśnienie
_gac_<id> 90 Dni

Zawiera dodatkowe informacje na temat interakcji użytkownika z reklamami Ads. Jeśli Google Analytics jest połączony z Google Ads, to plik związany z konwersją Google Ads będzie czytał dany cookie, do momentu rezygnacji z pliku cookie.

Internetowa usługa analityczna HotJar

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje usługę analityczną HotJar dostarczaną przez: Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, w celu poprawy funkcjonalności i obsługi. Po uzyskaniu zgody zgodnie z Art. 6, ust.1, lit.a RODO, usługa umożliwia rejestrowanie kliknięć, a także ruchu i przewijania myszą. Można także rejestrować naciskanie klawiszy w tej witrynie internetowej. Jednak rejestrowanie nie jest spersonalizowane i pozostaje anonimowe. Zgodę można wycofać w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookie.


Usługa HotJar nie rejestruje tych danych w witrynach, które nie wykorzystują systemu HotJar. Usługę HotJar można wyłączyć, kontaktując się z firmą HotJar pod adresem https://www.hotjar.com/contact lub zmieniając ustawienia przeglądarki zgodnie z opisem udostępnionym w sekcji "Jak wyłączyć pliki cookie".

Nazwa Ważność Objaśnienie
_hjClosedSurveyInvites 365 Dni

Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z modułem zaproszenia do ankiety z łączem zewnętrznym. Służy on do tego aby zapewnić, że to samo zaproszenie nie pojawi się ponownie, jeśli zostało już pokazane.

_hjDonePolls 365 Dni

Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy odwiedzający wypełni ankietę za pomocą widżetu Ankiety na stronie. Służy on do tego aby zapewnić, że ta sama ankieta nie pojawi się ponownie, jeśli została już wypełniona.

_hjMinimizedPolls 365 Dni

Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy użytkownik zminimalizuje widżet Ankiety na stronie. Służy on do tego aby zapewnić, że widżet pozostanie zminimalizowany, w czasie gdy użytkownik porusza się po witrynie.

_hjShownFeedbackMessage 365 Dni

Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany gdy odwiedzający zminimalizuje lub uzupełni Opinie. Dzięki niemu okno Opinii zostanie natychmiast zminimalizowane, jeśli użytkownik przejdzie do innej strony, na której ustawiono wyświetlanie okna.

_hjid 365 Dni

Plik cookie Hotjar, który jest ustawiany, gdy klient po raz pierwszy trafia na stronę ze skryptem Hotjar. Służy do utrwalania identyfikatora użytkownika Hotjar, unikalnego dla tej witryny w przeglądarce. Zapewnia to, że zachowanie podczas kolejnych wizyt w tej samej witrynie będzie przypisywane temu samemu identyfikatorowi użytkownika.

_hjRecordingLastActivity Koniec sesji

Plik powinien znaleźć się w pamięci sesji (w przeciwieństwie do plików cookie). Jest on aktualizowany, gdy rozpoczyna się nagrywanie działań użytkownika na stronie i gdy dane są wysyłane przez WebSocket (odwiedzający wykonuje akcję, którą rejestruje Hotjar).

_hjTLDTest Koniec sesji

Podczas wykonywania skryptu Hotjar staramy się określić najbardziej ogólną mozliwą do użycia ścieżkę do pliku cookie zamiast stosowania nazwy hosta strony. Dzieje się tak, aby pliki cookie mogły być współużytkowane przez subdomeny (w stosownych przypadkach). Aby to ustalić, staramy się przechować plik cookie _hjTLDTest dla różnych alternatyw URL aż do momentu gdy proces się nie powiedzie. Po wykonaniu tego testu plik cookie jest usuwany.

_hjUserAttributesHash Koniec sesji

Atrybuty użytkownika wysyłane przez Hotjar Identify API są przechowywane w pamięci podręcznej na czas trwania sesji w celu uzyskania informacji kiedy atrybut się zmienił i należy go zaktualizować.

_hjCachedUserAttributes Koniec sesji

Ten plik cookie przechowuje atrybuty użytkownika, które są wysyłane za pośrednictwem interfejsu API Hotjar Identify, zawsze wtedy gdy użytkownik nie znajduje się w próbie dla danego testu. Te atrybuty zostaną zapisane tylko wtedy, gdy użytkownik wejdzie w interakcję z narzędziem Opinii Hotjar.

_hjLocalStorageTest 1 Minuta

Ten plik cookie służy do sprawdzania, czy skrypt Hotjar Tracking Script może korzystać z pamięci lokalnej. Jeśli tak, w tym pliku cookie ustawiana jest wartość 1. Dane przechowywane w_hjLocalStorageTest nie mają czasu wygaśnięcia, ale są usuwane niemal natychmiast po ich utworzeniu.

_hjIncludedInPageviewSample 30 Minuty

Ten plik cookie służy do informowania Hotjar o tym, czy użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez limit odsłon witryny.

_hjIncludedInSessionSample 30 Minuty

Ten plik cookie służy do informowania Hotjar o tym, czy użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez dzienny limit sesji witryny.

_hjAbsoluteSessionInProgress 30 Minuty

Ten plik cookie służy do wykrywania pierwszej sesji odsłon użytkownika. Plik cookie ustawia flagę o wartości Prawda / Fałsz.

Adform

Używamy reklamowych i śledzących plików cookie od Adform A / S, Wildersgade 10B, 1. sal. 1408 Kopenhaga, Dania, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. a GDPR podczas odwiedzania tej strony internetowej.

Adform generuje unikalny identyfikator urządzenia (device-ID) dla każdego urządzenia: Generuje również lub kupuje od osób trzecich identyfikatory krzyżowe (cross-device ID) w celu powiązania urządzeń i identyfikatorów tego samego użytkownika. W związku z tym przetwarzane są następujące dane osobowe: system operacyjny urządzenia, typ używanej przeglądarki i jej ustawienia, adres IP, informacje o interakcji i aktywności użytkownika na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, interakcja użytkownika z reklamami, w tym czas, w którym miała miejsce interakcja lub aktywność, adresy internetowe, wyszukiwane hasła wprowadzane do wyszukiwarki oraz informacje o przybliżonej lokalizacji geograficznej urządzenia (miasto, region, kod pocztowy), uzyskane na podstawie skróconych informacji o adresie IP lub skróconych danych GPS, gdy strona internetowa lub aplikacja mobilna została odwiedzona za pomocą urządzenia. Celem przetwarzania jest umożliwienie wyświetlania użytkownikowi ukierunkowanych, spersonalizowanych reklam, które odpowiadają indywidualnym zainteresowaniom użytkownika na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, a także analiza skuteczności reklam i przewidywanie zasięgu reklam. W tym celu Adform może również przetwarzać dane osobowe użytkownika otrzymane od osób trzecich. Adform współpracuje z takimi partnerami jak Google, Adobe, Oracle, Amazon i wieloma innymi. Informacje mogą być również przekazywane i przetwarzane w krajach spoza państw członkowskich UE i EWR. Aby umożliwić świadczenie usług Adform w ekosystemie reklamowym opartym na plikach cookie, Adform automatycznie wymienia pseudonimowe identyfikatory z takimi partnerami i synchronizuje te identyfikatory. Pliki cookie, które Adform umieszcza w przeglądarkach, tracą ważność po 60 dniach od ostatniej interakcji. Adform nie przechowuje informacji opartych na plikach cookie dłużej niż 13 miesięcy. Pliki cookie są usuwane po upływie maksymalnie 13 miesięcy.

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych i chciałbyś ją wycofać, możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie na tej stronie (przewiń do góry strony). Możesz również zmienić ustawienia przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz poniżej, w sekcji "Jak wyłączyć pliki cookie". Możesz także skontaktować się z firmą Adform i wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookie firmy Adform. Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem  https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/.

Więcej informacji o tym, jak Adform przetwarza dane użytkownika, można znaleźć pod adresem  https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/.

Nazwa Ważność Objaśnienie
uid 60 Dni

Unikalny identyfikator

C 10 Lata

Określa, czy przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookie. Ustawienie 1, jeśli pliki cookie są dozwolone (czas przechowywania 60 dni), w przeciwnym razie 3 dla rezygnacji (czas przechowywania 3650 dni).

TPC 14 Dni

Określa, czy przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookie innych firm.

GCM 1 Dzień

Określa, czy istnieje potrzeba ponownego sprawdzenia, czy plik cookie partnera jest dopasowany.

CM 1 Dzień

Określa, czy istnieje potrzeba ponownego sprawdzenia istnienia dopasowania plików cookie partnera (ustawianych przez AdServing).

CM14 14 Dni

Określa, czy istnieje potrzeba ponownego sprawdzenia istnienia dopasowania plików cookie partnera (ustawionego za pomocą opcji Cookie Matching).

token Koniec sesji

Token bezpieczeństwa dla funkcji opt-out.

otsid 10 Lata

Możliwość rezygnacji dla konkretnego reklamodawcy.

cid 60 Dni

Identyfikator pliku cookie (legacy) - taki sam jak uid.

adtrc 7 Dni

Określa, czy zostały zebrane informacje o przeglądarce.

SR<RotatorID> 1 Dzień

Informacje o rotatorze sekwencyjnym - zawierają łączną liczbę wyświetleń, dzienną liczbę wyświetleń, łączną liczbę kliknięć, dzienną liczbę kliknięć oraz datę ostatniego wyświetlenia.

CT<TrackingSetupID> 1 Godzina

Identyfikuje członkostwo ostatniego kliknięcia dla pikseli innych firm na stronach reklamodawców.

EBFCD<BannerID> 7 Dni

Określa dzienne limity częstotliwości dla banerów rozwijających się.

EBFC<BannerID> 7 Dni

Określa całkowite ograniczenie częstotliwości dla banerów rozwijających się.

CFFC<TagID> 7 Dni

Złożone ograniczanie częstotliwości wyświetlania banerów.

DigiTrust.v1.identity 7 Dni

Identyfikator użytkownika ustalony przez DigiTru.st, niezależny organ branżowy.

Zemanta

Pliki cookie pochodzące z Zemanta Inc, 33 West 17th Street, Midtown, New York 10011 (spółka należąca do Outbrain) są ustawiane, pod warunkiem że użytkownik wyrazi zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z art. 6 para. 1 lit. a GDPR podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dzięki wykorzystaniu tych plików cookie każdemu użytkownikowi końcowemu przypisywany jest unikalny identyfikator użytkownika, który umożliwia spersonalizowane śledzenie użytkowników. Przetwarzane są również adres IP użytkownika końcowego, lokalizacja oraz identyfikator urządzenia, jak również zachowanie użytkowników na różnych stronach internetowych, w celu umieszczania reklam skierowanych do użytkowników, które odpowiadają zainteresowaniom danego użytkownika.

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych za pomocą plików cookie firmy Zemanta i chcesz wycofać tę zgodę w późniejszym czasie, możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie na tej stronie (przewiń do góry strony). Masz również możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki. Poniżej przedstawiamy instrukcje krok po kroku dotyczące tego "Jak wyłączyć pliki cookie". Informacje o tym, jak można wycofać zgodę na reklamy internetowe oparte na zainteresowaniach za pośrednictwem serwisu Zemanta, można znaleźć pod adresem https://www.zemanta.com/opt-out. Dalsze informacje na temat ochrony danych w Zemanta można znaleźć pod adresem: https://www.zemanta.com/legal/privacy/

Nazwa Ważność Objaśnienie
zuid 1 Rok

Przechowuje identyfikator anonimowego użytkownika. Służy do śledzenia działań użytkownika, takich jak kliknięcia w rekomendacje.

zoptout 100 Lata

Przechowuje informacje o rezygnacji z usług śledzenia Z1.