Jätkusuutliku tuleviku nimel

Hoiame maailma koos – jätkusuutliku tuleviku nimel

Soovime panna kõik oma teadmised ja kire jätkusuutlikumate toodete ja liimimislahenduste väljatöötamisse.

Kodu, kontori ja tööstuse liimimislahenduste juhtiva tootjana on tesat viimase 125 aasta jooksul samastatud innovatsiooni ja kvaliteetsete toodetega.

Oleme oma ühiskondlikku ja keskkonnaalast vastutust alati väga tõsiselt võtnud. Jätkusuutlikkus on olnud aastaid üks tesa põhilisi strateegilisi eesmärke. Soovime kaasa aidata ÜRO püstitatud eesmärkide saavutamisele ning oleme koos Beiersdorfi kontserniga liitunud äriühingute lubadusega hoida kliimasoojenemist 1,5 °C piirides.

Icon-aktuell

tesa tegeleb jätkusuutlikkusega juba mitmeid aastaid

  • 2000 – pidev keskkonnatoime parandamine
  • 2006 – ÜRO üleilmse kokkuleppega liitumine
  • 2010 – tesa® EcoLogo sortimendi turuletoomine
  • 2020 – jätkusuutlikkuse tegevuskava koostamine
  • 2021 – jätkusuutlikkuse osakonna ja jätkusuutlikkuse juhi ametikoha loomine
  • 2022 – jätkusuutlikkuse strateegia täiendamine ambitsioonikate eesmärkidega

Vastutustundlikum suhtumine meid ümbritsevasse maailma muutub järjest olulisemaks – meie kui ettevõtte, meie töötajate, äripartnerite ja klientide jaoks.

Sellepärast soovib tesa muuta jätkusuutlikkuse oma prioriteediks ning asuda äritegevuse olulise ümberkujundamise kallal tööle kiiremini ja pakilisemalt kui eelnevalt kavandatud. Meie ülesanne on vähendada kiiresti heitkoguseid, parandada meie toodete ja pakendite jätkusuutlikkust ning tegutseda hankimisel vastutustundlikult. 

Tehnilisele innovatsioonile keskendumine võimaldab meil lisaks oma keskkonnajalajälje vähendamisele võtta eesmärgiks ka tesa jätkusuutliku kasvu.

Jätkusuutlikkus omandab meie ettevõttes uue tähtsuse.

Dr Norman Goldberg

tesa SE tegevjuht

Dr. Norman Goldberg
Meie hoiak ja tegevuskava

Meie hoiak ja tegevuskava

Hoiame maailma koos – jätkusuutliku tuleviku nimel

Meie kui keemiatööstuse ettevõtte jaoks on tegevuses terviklikust ja teaduspõhisest lähenemisviisist juhindumine loomulik valik. tesas töötab üle maailma enam kui kuussada teadlast, inseneri ja tootearendajat, kes tegelevad innovaatiliste toodete ja protsessidega.

„Tulevane innovatsioon peaks alati lähtuma jätkusuutlikkusest.“

Dr-Roeber-Portrait

Dr Stefan Röber on alates 1. aprillist 2021 tesa jätkusuutlikkuse juht. Tal on füüsikas doktorikraad, ta on juhtinud 14 aastat toote- ja tehnoloogiaarendust ning on töötanud meie ettevõttes 27 aastat.