Kahepoolne teip
Kahepoolsete kleeplintide eelised

Kahepoolsete kleeplintide eelised

Kahepoolse kleeplindi kasutamiseks on palju põhjuseid. Disainivabadus, kinnituse kvaliteet ja montaažiprotsess on vaid mõni neist.Kahepoolsete teipide eelised ehitustööstusele

Kahepoolse kleeplindi kasutamiseks on palju põhjuseid. Disainivabadus ja puhas töömeetod on vaid kaks näidet neist. Siiski ilmnevad nende teipide tõelised eelised siis, kui võrrelda kahepoolseid teipe muude paigaldusviisidega.

Seetõttu oleme välja töötanud läbipaistva hindamissüsteemi, mis näitab teile hetkega erinevate paigaldusmeetodite tugevusi ja nõrkusi. Võrdleme hinnangus kahepoolseid teipe vedelliimide ja mehaaniliste paigaldussüsteemidega.

Maksimaalse läbipaistvuse saavutamiseks võrdlesime paigaldussüsteeme mitte ainult kolme peamise paigaldusomaduse – kvaliteedi, montaaži ja disaini – poolest, vaid oleme need funktsioonid veel omakorda osadeks jaotanud, et näidata täpselt, mis on objekti paigaldamisel oluline.

Loe edasi

Liimimiskvaliteet

Kõik kvaliteedikriteeriumid ei ole kõigi võimalike kasutusvaldkondade jaoks samavõrra olulised. Seepärast on kasulik kvaliteedikriteeriume seoses soovitud kasutusega täpsemalt uurida ja hinnata.

Meie liimimiskvaliteedi hindamiskriteeriumid on järgmised.

  • Ebakorrapäraste või ebatasaste pindade kompenseerimine
  • Pinge ja stressi hajumise kompenseerimine
  • Löögisummutus
  • Korrosiooniohu vähendamine
  • Tihendusfunktsioon
  • Müra summutavad omadused
Loe edasi

Kvaliteedi hindamiskriteeriumid

Ebakorrapäraste või ebaühtlaste pindade kompenseerimine – vahed liimitavate pindade vahel kõrvaldatakse

Pinge ja stressi hajumise kompenseerimine – mehaaniliste kinnitusvahenditega ühendatud üksik kinnituspunkt võib põhjustada materjali purunemise

Löögisummutus

Vähendatud korrosioonioht

Tihendusfunktsioon – teip tihendab ja kaitseb tolmu ning niiskuse eest

Müra summutavad omadused – vibratsiooni põhjustatud helid kõrvaldatakse

Kahepoolsed teibid

+++

++++

++++

++++

++++

++++

Vedelliim

++++

++

++

++++

++++

+++

Mehaaniline kinnitus

+

+

++

+

++

+

Kokkupanemine

Kahepoolsete teipide töötlemine ja kokkupanemine pakuvad märkimisväärseid eeliseid puhta ja tervisliku tootmisprotsessi mõttes.

Meie kokkupanemise hindamiskriteeriumid on järgmised.

  • Pealekandmisprotsessi kestus
  • Puhas ja tervislik tootmisprotsess
Loe edasi

Kokkupanemise hindamiskriteeriumid

Kiire pealekandmisprotsess – kõvastumisaja kõrvaldamine ja keerukuse vähendamine

Tervislik töökeskkond ja puhtad tootmiskohad

Kahepoolsed teibid

4

4

Vedelliim

1

2

Mehaaniline kinnitus

2

2

Disainivõimalused

Paigalduslahendused ei tohiks sattuda vastuollu disainivabadusega. Seetõttu on disain erinevate paigaldamislahenduste hindamisel väga oluline kriteerium.

Meie disaini hindamiskriteeriumid on järgmised.

  • Parandatud välimus
  • Nähtamatu kinnitus
Loe edasi

Disaini hindamiskriteeriumid

Parandatud välimus – materjali ei kahjustata

Nähtamatu kinnitus – läbipaistvate materjalide paigaldamine

Kahepoolsed teibid

++++

++++

Vedelliim

+++

+++

Mehaaniline kinnitus

+

+

Ülevaade

Ebakorrapäraste või ebatasaste pindade kompenseerimine
Pinge ja stressi hajumise kompenseerimine
Stressisummutus
Vähendatud korrosioonioht
Tihendusfunktsioon
Müra summutavad omadused
Kiire pealekandmisprotsess
Tervislik töökeskkond ja puhtad tootmiskohad
Parandatud välimus
Nähtamatu kinnitus

Ebakorrapäraste või ebatasaste pindade kompenseerimine

Pinge ja stressi hajumise kompenseerimine

Stressisummutus

Vähendatud korrosioonioht

Tihendusfunktsioon

Müra summutavad omadused

Kiire pealekandmisprotsess

Tervislik töökeskkond ja puhtad tootmiskohad

Parandatud välimus

Nähtamatu kinnitus