Kasutamine välitingimustes

Välitingimustes hoiustatavate või transporditavate sõidukite ja komponentide kaitsmine.