Employees_RandD-002_72dpi-1

Liikmesused

Teibitööstuse osana näeme oma eesmärgina koos muude selles valdkonnas tegevatega kujundada loominguliselt tehnilisi standardeid, turusuundumusi ja õiguslikke määrusi. Seetõttu oleme järgmiste organisatsioonide liige.Afera

tesa on afera – Euroopa kleeplindiliidu – liige. Liikmete hulka kuuluvad tootjad, toormaterjalide ja masinate tarnijad, muundurid (näiteks printerid, pikilõikepingid, giljotiinid ja kleeplindi laminaatorid) ning riiklikud kleeplindiorganisatsioonid.
tesa on afera liige

Afera on Euroopa kleeplindiliit, mittetulunduslik kutseühing, kes esindab kleeplindi väärtusahela parimaid ettevõtteid ja organisatsioone. Liikmesus hõlmab tootjaid, toormaterjalide ja masinate tarnijaid, muundureid (näiteks printerid, pikilõikepingid, giljotiinid ja kleeplindi laminaatorid) ning riiklikke kleeplindiorganisatsioone. Afera, kel on Euroopa kleeplinditööstuse häälena üle viiekümne aasta pikkune kogemus, kaasab oma kasvavat liikmeskonda võrgu- ja koolitusüritustele, Euroopa ja rahvusvahelistesse katsemeetodite standardimise projektidesse ning turu- ja tehniliste andmete ning teaberessurssidesse. Afera on traditsiooniliste mehaaniliste kinnitusvahendite ja märgliimide kõrval ka Euroopa juhtiv kleeplindiedendaja, pakkudes kõige uuenduslikumaid ühendamis- ja kinnitamislahendusi nii disaineritele, inseneridele kui ka tootjatele kõigis mõeldavates tööstusharudes.

Loe edasi

Ülemaailmne kokkulepe

Alates 2006. aastast on tesa ülemaailmse kokkuleppe liige.
tesa toetab ÜRO ülemaailmset kokkulepet

ÜRO ülemaailmses kokkuleppes usume, et on võimalik luua jätkusuutlik ja kaasav maailmamajandus, mis pakub inimestele, kogukondadele ning turgudele püsivat kasu. See on meie visioon.
Selle saavutamiseks toetab ÜRO ülemaailmne kokkulepe ettevõtteid:

  • tegema äri vastutustundlikult, viies oma strateegiad ja toimingud kooskõlla inimõiguste, tööjõu, keskkonna ja korruptsioonivastase võitluse kümne põhimõttega;
  • võtma strateegilisi meetmeid, et edendada laiemaid ühiskondlikke eesmärke, nagu eelseisvad ÜRO säästva arengu eesmärgid, rõhuasetusega koostööle ja innovatsioonile.

Lisateave ülemaailmse kokkuleppe kohta

Loe edasi

IVK

Saksamaa liimiliit on maailma suurim – ja oma laia teenustevalikuga, mis on ühtlasi ka maailma juhtiv – riiklik organisatsioon liimitehnoloogia valdkonnas.
tesa on IVK liige

Saksamaa liimiliit kaitseb rohkem kui 120 Saksamaa liimi-, tooraine- ja teibitootja, samuti oluliste süsteemipartnerite ning teaduslike instituutide tehnilisi, poliitilisi ja majanduslikke huvisid.
Saksamaa liimiliit on maailma suurim – ja oma laia teenustevalikuga, mis on ühtlasi ka maailma juhtiv – riiklik organisatsioon liimitehnoloogia valdkonnas.
Saksamaa liimi-, hermeetiku- ja teibitööstuse, mis koosneb peamiselt väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest, aastakäive on üle 3,5 miljardi euro. Liimkinnitustehnoloogia kasvav kasutamine peaaegu igas tööstusharus loob lisaväärtust, mis arvatakse olevat enam kui 370 miljardit eurot.

PSTC

Pressure Sensitive Tape Council (Rõhutundlike teipide nõukogu, PSTC) on 60-aastane mittetulunduslik Põhja-Ameerika teibitootjate ja sidusettevõtetest tarnijate kaubandusühendus, mis on pühendunud tööstuse toetamisele kvaliteetsete rõhutundlike kleeplinditoodete tootmisel maailmaturule.
tesa on PSTC liige

Pressure Sensitive Tape Council (Rõhutundlike teipide nõukogu, PSTC) on 60-aastane mittetulunduslik Põhja-Ameerika teibitootjate ja sidusettevõtetest tarnijate kaubandusühendus, mis on pühendunud tööstuse toetamisele kvaliteetsete rõhutundlike kleeplinditoodete tootmisel maailmaturule.
PSTC pakub haridust ja koolitust, teeb tihedat koostööd Ameerika Ühendriikide valitsuse majanduspartnerluslepinguga lennundusnormide vallas, OSHA-ga tööohutuseeskirjade osas ning ASTM-i ja teiste ülemaailmsete kaubandusorganisatsioonidega katsemeetodite ühtlustamiseks. PSTC on ülemaailmselt tunnustatud teipide katsemeetodite poolest, mis tagavad kleeplintide kvaliteedikontrolli toimimise. PSTC jälgib ka seadusandlikku ja reguleerivat tegevust ning toetab oma programmi Responsible Tape Manufacturer Certification Program (Vastutustundliku teibitootja sertimisprogramm) kaudu säästlikku ja vastutustundlikku teibitootmist.

Loe edasi