Kasutustingimused

Võttes arvesse internetis pakutavate võimaluste ja riskide rohkust, palume teil järgida meie veebisaidi kasutamise alltoodud üldtingimusi, mille oleme kehtestanud nii teie kui ka meie kaitsmiseks. Täname teid mõistmise eest.

1. Nende kasutustingimuste ajakohastamine

Pidevate tehniliste ja õiguslike uuenduste tõttu peame olemasolevaid kasutustingimusi aeg-ajalt muutma või ajakohastama. Kontrollige iga kord enne veebisaidi kasutamist, millal on tingimuste viimane versioon veebilehele postitatud. Viimane postitus tehti 2016. aasta oktoobris.

 

2. Autoriõigused ja muud kaitsvad õigused

Kogu meie veebilehe sisu, sealhulgas tekstid, pildid, graafilised kujutised, heli- ja videofailid on meie vara sedavõrd, kuivõrd ei ole sõnaselgelt väljendatud vastupidist, ning neid ei või reprodutseerida, muuta, edastada, taaskasutada, omastada, kasutada ega muul viisil avalikeks ega ärilisteks eesmärkideks kasutada ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta. Pange tähele, et meie autoriõiguste või muude kaitsvate õiguste rikkumine võib tuua kaasa teie vastu algatatud tsiviil- või kriminaalmenetluse.

 

3. Vastutuse välistamine

  • See veebisait võib sisaldada linke teiste tarnijate veebisaitidele ning me ei anna garantiid ega kanna mingit vastutust mis tahes ebaseadusliku sisu või muude õigusrikkumiste eest, mis esinevad väliste tarnijate veebisaitidel.
  • Sellel veebisaidil olev teave koostati ja seda kontrolliti suurima hoolega. Sellegipoolest ei vastuta me mingil moel selle ajakohasuse, täpsuse, täielikkuse ja/või kvaliteedi eest.
  • Selle veebisaidi kasutamine ja andmete allalaadimine on teie enda vastutusel. tesa SE ei vastuta mingil moel sellise tegevuse tagajärjel tekkiva mis tahes kahju eest, eriti andmefailidele ning kasutaja riist- ja tarkvarale. 

 

4. Lõpetamissätted

Kui mõni nende tingimuste säte on mis tahes jurisdiktsioonis ebaseaduslik, kehtetu või jõustamatu või muutub selliseks, jäävad nende tingimuste kõik muud sätted selles jurisdiktsioonis kehtivaks või jõustatavaks. 
Kui soovite teatada juriidilistest rikkumisest meie veebisaitidel, siis võtke meiega julgesti ühendust.