tesa ecoLogo

Tooted

tesa tooted tähendavad suurepärast kvaliteeti, ohutust ja ressursside vastutustundlikku kasutamist. Meie kleeplindilahendused mõjutavad keskkonda võimalikult vähe alates tootmisest kuni jäätmete kõrvaldamiseni.

Kvaliteet: võite sellele kindel olla

tesa® kaubamärk esindab usaldusväärsust ja kvaliteeti. Nii eratarbijad kui ka tööstuslikud tarbijad on saanud meile põlvkondade viisi toetuda tänu kõigi tootmisprotsesside intensiivsele järelevalvele, toormaterjalide hoolikale kontrollimisele ja rangetele kriteeriumidele tarnijate valimisel. Jälgime hoolikalt kogu innovatsiooniprotsessi ja kasutame juba algusest peale rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimisvahendeid, sealhulgas Design of Experiments (DoE, Katsete kujundus) ja Failure Mode and Effects Analysis (FMEA, Rikete režiimi ja mõjude analüüs). Järgnevates seeriatootmisprotsessides kasutame muu hulgas ka statistilist protsessijuhtimist (SPC) ja FMEA protsessi. Me ei tee oma kleeplintide väljatöötamisel ega tootmisel mingeid loomkatseid.

Meie kvaliteedijuhised

  1. Oleme pühendunud määratletud nõuete täitmisele ja oma kvaliteedijuhtimissüsteemi pidevale täiustamisele.
  2. Nullvigade põhimõte on meie ettevõtte ja juhtimissüsteemi aluseks.
  3. Kvaliteedieesmärkide ja klientide ootuste täitmiseks jälgitakse meie äriprotsesse põhiandmete alusel.
  4. Tänu jätkuvale parendamisele koos võrdlusuuringutega suurendame klientide rahulolu ja kuludega seotud konkurentsivõimet.
  5. Personali kvalifikatsioon ja töötajate rahulolu on meie eesmärkide saavutamisel võtmetähtsusega tegurid.
  6. Töötame usaldusväärsete tarnijatega, kes toetavad meie innovatsiooniprotsessi, ja nõuame neilt samu juhtimisstandardeid nagu me ise kasutame.
  7. See kvaliteedipoliitika moodustab meie kvaliteedieesmärkide aluse.