Vastutus tesas: sotsiaalne

Ühiskond

Kollektiivne vastutus on osa tesa kontserni filosoofiast. Tulenevalt kindlast veendumusest, et kõik pooled võidavad, tegutseme me mitmel tasandil üle kogu maailma annetuste, liikmetoetuste ja sponsorluse toetamise ning töötajate vabatahtliku tegevuse kaudu.tesa ühendab: globaalne kaasamine kohaliku fookusega

Toetamine, aitamine, annetamine ja kaitsmine – meie ettevõtte vastutustundlikkuse programmi neli sammast. Põhimõtte „tesa ühendab“ eesmärk on aidata meie töötajatel kogu maailmas ühiskonna heaks sisukalt kaasa lüüa. Samal ajal loob programm silla tesa põhioskuste ja tugevuste, leidlikkuse ja nutikuse, lahendustele suunatuse, praktilise toe ja meeskonnavaimu juurde.


tesa toetab: haridus loob tuleviku

Spetsiaalse koostööga toetab tesa teaduse ja tehnoloogia haridusprojekte.

mint:pink tesas
tesa toetab aktiivselt algatust mint:pink

Noorte seas huvi tekitamine MINT-i karjääri vastu Saksamaal on tesa SE teinud alates 2014. aastast koostöö loodusteaduste ja tehnoloogia algatusega NAT. NAT koondab võrgustikesse ülikoole, kolledžeid ja tehnoloogiaettevõtteid Hamburgis ning seda ümbritsevas suurlinnapiirkonnas. Selle eesmärk on võimaldada noorukitel saada laiu teadmisi erinevate kutsealade kohta. tesa töötajad annavad reaalseid ülevaateid oma töövaldkonnast programmides „90 minutit MINT-i“ (MINT = matemaatika, informaatika, loodusteadused, tehnoloogia) ja „mint:pink“. tesa toetab NAT-i algatust ka rahaliselt liikmesustoe kaudu.

Ülemaailmne haridusalaste algatuste sponsoreerimine Türgis toetab tesa Türgi haridusalaste vabatahtlike fondi, mis pakub lastele täiendkoolituse programme. Mehhikos toetab tesa piirkondlikku organisatsiooni Fundacion para la Proteccion de la niñez, mis pakub stipendiume inglise keele kui teise keele õppimiseks, piirkondlikku bürood. Indias toetab tesa organisatsiooni Nanhi Kali, mis pakub kehvas olukorras olevatele noortele tüdrukutele põhiharidusvõimalusi. Alates 2015. aasta septembrist on tesa tape Põhja-Ameerikas sponsoreerinud nelja-aastast õppeprogrammi EcoCAR, mis põhineb energiatõhusa, suure jõudlusega sõiduki väljatöötamisel. 


tesa aitab: olla hea naaber

Head suhted oma lähikonnaga on meie jaoks olulised. Seepärast toetame paljusid oma lähinaabruses asuvaid asutusi. tesa kohapealsed meeskonnad osalevad projektides igal mandril ja toetavad kogukonda.

Vastutus: meelteaia loomine Vogthofenis
Vabatahtlik abi on üks tesa sotsiaalse kaasamise programmi sammastest

Heategevuslikud projektid Saksamaal tesa peakontor on organisatsiooni tatkräftig Hände für Hamburg e.V. partner. Moto „1 päev, 1 meeskond, 1 eesmärk“ järgi pakub organisatsioon vabatahtlikke abistajad rohkem kui 150 toetust vajavale asutusele. Töötajad abistavad sotsiaalseid institutsioone projektipõhiselt; näiteks töötades laialdaselt nende aedades või tehes käsitsi oskustöid. Projekti „tesa aitab“ korraldamine koos tatkräftigiga on saanud iga praktikandi esimese aasta osaks tesa Hamburgi tehases.

12197936,1
tesa töötajad pakuvad abi vajavatele lastele abi ja juhivad nende mõtteid kõrvale

Värvikad pärastlõunad lastele Hollandis, Slovakkias ja Tšehhi Vabariigis 2015. aastal hakkasid Hollandi kolleegid Hilversumis toetama sihtasutust Stichting Het Raakt U ja korraldasid ortopedagoogilises päevakeskuses De Pompon (ODC) puuetega lastele üritustepäeva koos klouniga. Slovakkias ja Tšehhi Vabariigis korraldasid tesa töötajad meisterdamispäevi nii sihtasutusele Deti slovenska, kes pakub hoolt noortele hemofiiliat põdevatele patsientidele, kui ka Prahas asuva Motoli Ülikooli transplantaadikeskuses, kes hoolitseb leukeemiahaigete laste eest.

12926539,
tesa töötajad kogu maailmas osalevad kõikvõimalikel heategevusüritustel

Heategevusjooksud Prantsusmaal, Hispaanias ja Colombias tesa töötajad Prantsusmaal on osalenud viiel heategevusjooksul Course des Héros. Need pühendunud sportlased üksnes ei jookse igal aastal kuut kilomeetrit, vaid koguvad ka sõpradelt, perelt ja kolleegidelt organisatsiooni Action Enfance jaoks annetusi. Nad on innustanud ka teisi nende jälgedes käima: kolleegid Hispaanias osalesid 2015. aastal jooksul Oxfam Intermon Trailwalker, kattes 100 kilomeetrit vähem kui 32 tunni jooksul. Annetused läksid korraldajale Oxfam, kes kasutab raha võitluses ülemaailmse vaesuse vastu. Colombias osalesid töötajad heategevusjooksul Carrera de la Mujeris sihtasutusele, mis aitab vähihaigeid naisi. Teised töötajad osalesid jooksul 6K Mariott Run for Fun, et koguda raha asutusele Instituto Tobías Emanuel. See asutus pakub päevahoidu ja koolitust pimedatele ning kurtidele lastele.

Sotsiaalne vastutus, Holland
Abi vajavate laste ja noorte toetamine on üks tesa tegevuste keskpunkte

Integratsioonitugi Belgias ja Suurbritannias Kolme aasta jooksul on Belgia tütarettevõtte töötajad toetanud tesa sponsoreeritavaid riiklikke eriolümpiamänge. Nad aitavad vaimsete puuetega lapsi ja täiskasvanuid võistluste ajal ning pärast seda, pakkudes julgustust ja tagades nende sotsiaalse kaasatuse. tesa UK on juba aastaid toetanud autistlike laste kooli Walnuts School Milton Keynesis. Peale iga-aastase kaasalöömise pakuvad tesa kolleegid mõnedele lastele ka võimalust saada esimene töökogemus, tehes koos õpetajaga külastuse pakkimisjaama. Sedalaadi korduv tegevus sobib hästi autismiga inimestele.


tesa annetab: otsene abi

Loodusõnnetuste ja muude kriiside puhul on võtmeteguriks kiiresti abi andmine. Pakume sihtotstarbelisi vahendeid ja tooteannetusi, et toetada inimesi mõjutatud piirkondades ning aidata valitud asutusi igapäevaste toimingute juures.

Väike žest, suur mõju Selle moto järgi tegutsedes koguvad tesa kogukonnad „tagastusraha“ annetusi. Igal kuul annetavad töötajad heategevusorganisatsioonidele sente oma netopalgast (0,01 kuni 0,99 eurot) – aasta lõpus kahekordistab juhatus selle summa.

Loe edasi
money-1160268
tesa ettevõtted koguvad kohalike sotsiaalsete algatuste toetuseks tagastusraha

2015. aastal tegi tesa SE oma panuse algatusse Plan environments. Selle algatuse kaudu pakub Norderstedti kuritegevuse ennetamise nõukogu käitumishäiretega noortele täiskasvanud tugiisikuid. tesa Hamburgi tehases kogutud tagastusraha annetati organisatsioonile Neuwiedenthal aktiv e.V., mis töötab laste, noorte ja suurema kogukonna heaks. tesa Converting Center panustas noorte ja nende perede aitamisele, tehes annetuse projektile Grossstadt-Mission. Kõigis tesa ettevõtetes 2016. aastal kogutud tagastusraha annetatakse mentorlusprojektile Zeit für Zukunft – Mentoren für Kinder e.V. Sotsiaalselt kehvas olukorras olevad lapsed ja noored kohtuvad kaks kuni neli korda kuus vähemalt ühe aasta vältel täiskasvanud mentoriga, kelle ülesandeks on suurendada nende enesekindlust ja edendada nende isiklikku arengut.

Annetuste kogumine ja pakkumine on ka tesa tütarettevõtete kindel traditsioon: igal aastal teevad tütarettevõtted kuuekohalisi panuseid, pakkudes muu hulgas tuge piirkondlike katastroofide ohvritele, näiteks Nepalis 2015. aastal toimunud maavärina ajal.

Loe edasi

tesa kaitseb: kaasamine keskkonna heaks

Keskkonnakaitse ja loodusvarade säästev majandamine on osa tesa kontserni strateegiast. Peale tootmis- ja tootetasemel tegutsemise oleme kaasatud projektidesse, mille eesmärk on kaitsta loodust ja parandada piirkonna elukvaliteeti.

IMG_3987
tesa annetab UNESCO biosfääri kaitseala Niedersächsische Elbtalaue jaoks 75 000 tammeistikut

Taasmetsastamine bioloogilise mitmekesisuse tagamiseks Alates 2011. aastast oleme teinud tööd selle nimel, et säilitada Hamburgi lähedal asuva UNESCO biosfääri kaitseala Niedersächsische Elbtalaue tundlik ökosüsteem. Eriti sihipärase metsauuendamise kaudu aitame kaasa kliimakaitsele ja liikide mitmekesisusele, istutades kogu biosfääri kaitsealal uusi lehtmetsi. Paljud tesa töötajad on juba labida kätte võtnud, mõned neist koos peredega, et hakata uuesti istutama „tesa metsa“ esimesi osi. Uute metsamaade väljaarendamist peetakse kasvuhooneefekti vähendamiseks hädavajalikuks. Sellised tegevused avaldavad positiivset mõju ka bioloogilisele mitmekesisusele.
2002. aastal rajatud Alam-Saksi Elbe oru biosfääri kaitseala on osa UNESCO Elbe jõe maastiku biosfääri kaitsealast. See hõlmab ligikaudu 570 ruutkilomeetrit umbes 100 kilomeetrit Hamburgist kagus. Nende looduskaitsemeetmete eesmärk on säilitada ja arendada seda unikaalset lammimaastikku, millel on erilised ökoloogilised, kultuurilised, sotsiaalsed ja majanduslikud väärtused ning mida kasutatakse nii inimkonna kui ka looduse vajaduste rahuldamiseks. 

Seotud teave