Vastutus Wood Natur Tree Leaves

Keskkond

Keemiatööstuse ettevõttena oleme teadlik oma vastutusest inimeste ja keskkonna ees. Oma ambitsioonika keskkonnaprogrammi siduvate eesmärkide tulemusena oleme kohustunud oma tootmisprotsesse põhjalikult kohandama. Võimaluse korral kasutame enda patenditud sisemisi tehnoloogiaid ja uuenduslikke katmisprotsesse.Keskkonnaprogramm: ambitsioonikad eesmärgid

tesa on järjepidevalt edendanud oma keskkonnajuhtimissüsteemi pidevat täiustamist alates 2001. aastast. Meie kõrgtehnoloogiad ja ülemaailmsed tootmiskohad on olnud peamised tegurid selle tagamisel, et tesa on suutnud minevikus mitte ainult täita, vaid ka ületada oma ambitsioonikaid keskkonnaeesmärke. Näiteks oleme vähendanud lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguseid koguni 90 protsendi võrra. Peale selle on oluliselt vähenenud meie lahustitarbimise, süsinikdioksiidi heitkoguste ja ringlusse mittevõetavate jäätmete maht.

Meie keskkonnasuunised

 1. Meie toote- ja süsteemilahendused on kavandatud nii, et nende tootmisel, kasutamisel ja kõrvaldamisel tekiks keskkonnale võimalikult väike mõju.
 2. tesa on pühendunud keskkonna kaitsmisele omal algatusel ja vastutusel ning rakendab vajalikke meetmeid.
 3. Kohustume järgima miinimumnõuetele vastavaid õigusnorme ja ametlikke nõudeid.
 4. tesa täiustab pidevalt oma keskkonnajuhtimissüsteemi ja keskkonnakaitsetehnoloogiaid koostöös ametiasutuste, teadusasutuste ja ühendustega.
 5. Kasutame piiratud ressursse, nagu energia, vesi ja tooraine, säästlikult. Jäätmete vältimine, vähendamine ja taaskasutamine on nende kõrvaldamise suhtes esikohal. Sellele põhimõttele toetub toodete ja tootmisprotsesside kavandamine.
 6. Õhu, mulla ja vee kaitsmiseks ning ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks võtab tesa omal algatusel ette mitmeid tegevusi, et võimalikke õnnetusi vältida.
 7. tesa soovib tegutseda nii töötajate, ametiasutuste, naabrite, institutsioonide, klientide kui ka tarnijate suhtes avatud teabe põhimõtte alusel.

Energia, heitmed ja jäätmed: vähem on rohkem

Säästame energiat kõikjal, kus võimalik. Kuigi kõik tesa tootmiskohad on serditud keskkonnastandardi ISO 14001 järgi, on Offenburgis ja Hamburgis asuvad tehased serditud lisaks energiajuhtimise standardi ISO 50001 alusel. CHP-süsteemi (kombineeritud soojus- ja elektrienergia) paigaldamine gaasil, heitsoojusel ja jahutamisel põhineva keskkonnasõbralikuks siseenergia tootmiseks on võimaldanud tesa Offenburgi tehasel vähendada oma süsinikdioksiidi aastaseid heitkoguseid 3600 tonni võrra.

tesa Hamburgi tehasesse on paigaldatud sarnane kombineeritud soojuse ja elektrienergiaga süsteem tarbimise vähendamiseks. Korrapärased energiasäästumeetmed on meie päevakorras ka rahvusvahelistes tootmispaikades.

Loe edasi
Jälgime regulaarselt oma energiavajadust ja -tarbimist
Jälgime regulaarselt oma energiavajadust ja -tarbimist

Meie energiasuunised

 1. Rõhutame energia ja energiatõhususe säästlikku käitlemist.
 2. Kohustume järgima seaduslikke eeskirju ja nõudeid energia kasutamise ning tarbimise kohta, samuti oleme pühendunud energiahalduse juhtimise ja energiatõhususe pidevale täiustamisele.
 3. Kohustume kasutama energiatõhususe normi kui peamist alust oma otsuste tegemisel uute masinate või paigaldiste ning ehitiste tehnilise varustuse valimiseks.
 4. Jälgime regulaarselt oma energiavajadust ja -tarbimist. Samal ajal kohustume välja selgitama ja hindama energiasäästupotentsiaali ning rakendama asjakohaste vahenditega tuletatud meetmeid.
 5. Kaasame oma töötajaid aktiivselt energiajuhtimisse, teavitame neid korrapäraselt oma tegevusest ja pakume neile täiendõpet koolitusmeetmete kontekstis.
 6. Kaasame lepingupartnereid ja kolmanda osapoole ettevõtteid meie jaoks energiajuhtimise vallas töötamiseks.
Akrüülteipide lahustivaba tootmine
Akrüülteipide lahustivaba tootmine

Vähem on rohkem: vähem lahusteid tesa keskkonnaprogrammi osana juhime oma tootmisprotsesse pidevalt keskkonnasõbralike tehnoloogiate suunas. Pärast tesa Offenburgi tehases esimese suuremahulise lahustivaba katmise tootmisüksuse käikulaskmist (2002) oleme jätkanud selle tesa patenditud tehnoloogia kindlat edasiarendamist. Meie tehased, muu hulgas Offenburgis ja Itaalias, on tegutsenud suures osas juba aastaid ilma lahusteid kasutamata.

tesa Hamburgi tehases asuv kahepoolse akrülaatteibi keskkonnasõbraliku tootmise keskus on maailmas ainus selline, näidates sellega eeskuju. ACX-tehnoloogiaga kasutatakse lahusteid ainult esimesel töötlemisetapil ja need ekstraheeritakse kohe järgnevas kuivatamisprotsessis ning suunatakse tagasi ringlusesse. See on tesas väljatöötatud patenditud protsess, mis võimaldab järgmisi keskkonnasõbralikke vähendusi võrreldes tavapäraste meetoditega.

 • Orgaaniliste lahustite kasutamine: peaaegu −55%
 • Orgaaniliste lahustite kõrvaldamine: peaaegu −89%
 • Töötlusvee nõuded: peaaegu −100%
Loe edasi
tesa kasutab omaenda jäätmete vähendamise programmi
tesa kasutab omaenda jäätmete vähendamise programmi

Vähem on rohkem: vähem jäätmeid Jäätmed on kaupade tootmisel vältimatud, kuid nende hulka saab vähendada. Selle saavutamiseks korraldame regulaarselt koolitusi oma asukohtades kogu maailmas tagamaks, et kõik meie töötajad on teadlikud vajadusest vältida tarbetuid jäätmeid ja neid nõuetekohaselt ringlusse võtta. Samuti otsime pidevalt uusi tehnilisi lahendusi ja koostööpartnereid, et saaksime ringlussevõtu jõupingutusi maksimeerida.

Rohkem vastutust tesas