Vastutus Wood Natur Tree Leaves

Keskkond

Keemiatööstuse ettevõttena oleme teadlik oma vastutusest inimeste ja keskkonna ees. Oma ambitsioonika keskkonnaprogrammi siduvate eesmärkide tulemusena oleme kohustunud oma tootmisprotsesse põhjalikult kohandama. Võimaluse korral kasutame enda patenditud sisemisi tehnoloogiaid ja uuenduslikke katmisprotsesse.

Meie keskkonnasuunised

 1. Meie toote- ja süsteemilahendused on kavandatud nii, et nende tootmisel, kasutamisel ja kõrvaldamisel tekiks keskkonnale võimalikult väike mõju.
 2. tesa on pühendunud keskkonna kaitsmisele omal algatusel ja vastutusel ning rakendab vajalikke meetmeid.
 3. Kohustume järgima miinimumnõuetele vastavaid õigusnorme ja ametlikke nõudeid.
 4. tesa täiustab pidevalt oma keskkonnajuhtimissüsteemi ja keskkonnakaitsetehnoloogiaid koostöös ametiasutuste, teadusasutuste ja ühendustega.
 5. Kasutame piiratud ressursse, nagu energia, vesi ja tooraine, säästlikult. Jäätmete vältimine, vähendamine ja taaskasutamine on nende kõrvaldamise suhtes esikohal. Sellele põhimõttele toetub toodete ja tootmisprotsesside kavandamine.
 6. Õhu, mulla ja vee kaitsmiseks ning ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks võtab tesa omal algatusel ette mitmeid tegevusi, et võimalikke õnnetusi vältida.
 7. tesa soovib tegutseda nii töötajate, ametiasutuste, naabrite, institutsioonide, klientide kui ka tarnijate suhtes avatud teabe põhimõtte alusel.
Jälgime regulaarselt oma energiavajadust ja -tarbimist

Meie energiasuunised

 1. Rõhutame energia ja energiatõhususe säästlikku käitlemist.
 2. Kohustume järgima seaduslikke eeskirju ja nõudeid energia kasutamise ning tarbimise kohta, samuti oleme pühendunud energiahalduse juhtimise ja energiatõhususe pidevale täiustamisele.
 3. Kohustume kasutama energiatõhususe normi kui peamist alust oma otsuste tegemisel uute masinate või paigaldiste ning ehitiste tehnilise varustuse valimiseks.
 4. Jälgime regulaarselt oma energiavajadust ja -tarbimist. Samal ajal kohustume välja selgitama ja hindama energiasäästupotentsiaali ning rakendama asjakohaste vahenditega tuletatud meetmeid.
 5. Kaasame oma töötajaid aktiivselt energiajuhtimisse, teavitame neid korrapäraselt oma tegevusest ja pakume neile täiendõpet koolitusmeetmete kontekstis.
 6. Kaasame lepingupartnereid ja kolmanda osapoole ettevõtteid meie jaoks energiajuhtimise vallas töötamiseks.