Hammasratas tootmisüksuses

Strateegia ja juhtimine

Vastutustundlik tegutsemine on osa tesa SE ja tema tütarettevõtete pikast ning elavast traditsioonist. Austus, ausus, usaldus, sallivus ja terviklikkus: need äritegevuse põhimõtted ei ole tesale üksnes minevikus edu taganud, vaid need on tesale ka täna juhiseks ning on seda ka tulevikus.

tesa ettevõtte väärtused

  • Klientide rahulolu meie töö ning meie toodete ja teenuste kvaliteediga on kogu meie tegevuse põhieesmärk.
  • Kujundame oma tulevikku ennetavalt ja näeme muutusi võimalustena. Uuendused tehnoloogias, protsessides ja toodetes on tulevase majanduskasvu alused.
  • Kõigi töötajate motivatsioon, pädevus ja efektiivsus tagavad meie püsiva edu.
  • Ettevõtte väärtuse pidev suurendamine tagab meie aktsionäride rahulolu, et nad investeeriksid jätkuvalt meie ettevõttesse, mis omakorda tagab meie töötajatele kindla töökoha.
  • Oleme pühendunud ülemaailmse kokkuleppe põhimõtete järgimisele: järgime inimõigusi ja tööseadusi, kaitseme keskkonda ja võitleme korruptsiooni vastu.
  • Võtame vastutuse oma ühiskonna eest. Teeme erilisi jõupingutusi, et kaitsta ja toetada lapsi, eriti hariduses.

Integreeritud juhtimissüsteem

Kõik meie tegevused põhinevad iga üksiku äriprotsessi, mis on ettevõtte kõigi ülesannete ja eesmärkide täitmiseks vajalikud, holistilisel vaatel. tesa integreeritud juhtimissüsteem (IMS) jaguneb neljaks põhiprotsessiks: innovatsiooni, turunduse, tarneahela ja tarbijate juhtimine ning see kajastab meie kõiki tegevusi, samuti tesa SE ja tema tütarettevõtete struktuuri. IMS võtab lisaks tänapäevase rahvusvahelistele standarditele suunatud kvaliteedijuhtimissüsteemi nõuetele arvesse ka muid tegureid. See hõlmab ka selliseid teemasid nagu ettevõtte vastutus, terviklik keskkonnakaitse ja tööohutus.