Vastutus looduse ees – põhivisuaal

Vastutus

Meie pikaajaline eduajalugu põhineb rohkem kui vaid uuenduslikel ideedel, kvaliteedil ja tehnoloogilistel edusammudel. Mõjutegurid hõlmavad ka vastutuse võtmist inimeste ja keskkonna eest. Eesmärk on majandusressursside kaitsmine ja sotsiaalse kaasatuse praktiseerimine, et avaldada positiivset mõju ühiskonnale, kus me elame.

Strateegia ja juhtimine


Jätkusuutlik tööstus moodustab meie ülemaailmsete äriprotsesside aluse. Meie fookus on suunatud neljale tegevusvaldkonnale: tooted, keskkond, töötajad ja ühiskond. Ning kõik see on meie strateegiasse ja juhtimistavadesse kindlalt kinnitunud.

Meie fookusalad ja tegevused

Laadige alla meie praegune jätkusuutlikkuse aruanne
Laadige alla varasemad jätkusuutlikkuse aruanded
Laadige alla meie ärikäitumise suunised