Juhtkond ja nõukogu

Juhtkonna liikmed vastutavad ühiselt ettevõtte juhtimise eest. Juhtkonna peamine vastutusala on kontserni strateegiline juhtimine, ressursside jaotamine, finantsarvestus ja aruandlus ning riskijuhtimine ja ettevõtte kontroll.Global Executive Board of tesa SE

Members of Global Executive Committee

tesa SE nõukogu

tesa SE nõukogu koosneb kuuest liikmest, kelle valivad aktsionärid ja keda esitletakse aktsionäride üldkoosolekul. Nõukogu liikmete ametiaeg on viis aastat. Ametiaja lõpus on neil õigus saada uuesti valituks. Nõukogu esimehe valivad selle liikmed.

Dr. Martin Stark
Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Dessi Temperley
Chief Financial Officer at Beiersdorf AG

Arunjai Mittal
Member of the Board at ETPL (A STAR) Agency for Science, Technology and Research in Singapore
Director, Silicon Solutions Ventures Pte Ltd
Executive, In-House at IMD

Michael Herz
Member of the Executive Board of maxingvest ag,
Chairman of the Supervisory Boards of Tchibo GmbH,
Member of Supervisory Board Beiersdorf AG, Merchant

Kirstin Weiland
Works Council Chairwoman tesa SE

Matthias Locher
Supplier Developer tesa Werk Offenburg GmbH