Juhtkond ja nõukogu

Juhtkonna liikmed vastutavad ühiselt ettevõtte juhtimise eest. Juhtkonna peamine vastutusala on kontserni strateegiline juhtimine, ressursside jaotamine, finantsarvestus ja aruandlus ning riskijuhtimine ja ettevõtte kontroll.

tesa SE nõukogu

tesa SE nõukogu koosneb kuuest liikmest, kelle valivad aktsionärid ja keda esitletakse aktsionäride üldkoosolekul. Nõukogu liikmete ametiaeg on viis aastat. Ametiaja lõpus on neil õigus saada uuesti valituks. Nõukogu esimehe valivad selle liikmed.

Dr. Martin Stark
Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Astrid Maria Hermann
Chief Financial Officer at Beiersdorf AG

Arunjai Mittal
Member of the Board at ETPL (A STAR) Agency for Science, Technology and Research in Singapore
Director, Silicon Solutions Ventures Pte Ltd
Executive, In-House at IMD

Michael Herz
Member of the Executive Board of maxingvest GmbH & Co. KGaA
Chairman of the Supervisory Boards of Tchibo GmbH

Kirstin Weiland
Works Council Chairwoman tesa SE

Thomas Wulff
Works Council Chairman tesa Plant Hamburg