Juhtkond ja nõukogu

Juhtkonna liikmed vastutavad ühiselt ettevõtte juhtimise eest. Juhtkonna peamine vastutusala on kontserni strateegiline juhtimine, ressursside jaotamine, finantsarvestus ja aruandlus ning riskijuhtimine ja ettevõtte kontroll.tesa SE juhatus

tesa SE juhtkond

tesa SE nõukogu

tesa SE nõukogu koosneb kuuest liikmest, kelle valivad aktsionärid ja keda esitletakse aktsionäride üldkoosolekul. Nõukogu liikmete ametiaeg on viis aastat. Ametiaja lõpus on neil õigus saada uuesti valituks. Nõukogu esimehe valivad selle liikmed.

Dr. Ulrich Schmidt
Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Dr. Martin Stark
Vice Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Arunjai Mittal
Member of the Board at ETPL (A STAR) Agency for Science, Technology and Research in Singapore
Director, Silicon Solutions Ventures Pte Ltd
Executive, In-House at IMD

Michael Herz
Member of the Executive Board of maxingvest ag,
Chairman of the Supervisory Boards of Tchibo GmbH,
Member of Supervisory Board Beiersdorf AG, Merchant

Frank Ganschow
Works Council Chairman tesa SE

Matthias Locher
Supplier Developer tesa Werk Offenburg GmbH