Optiliselt selge lamineerimine

Optiliselt selged liimid (OCA) erakordseks lamineerimiseks

Meie puhasruumis tootmine tagab optiliselt selged lahendused, millel on suur läbipaistvus.