Elektroonika: varjestamine ja maandamine

Funktsionaalsed teibid

Funktsionaalsed teibid teevad rohkem kui lihtsalt kahe objekti kokkuühendamine. Neil teipidel on lisaomadused, nagu isoleerimine, elektrijuhtivus, haare, varjestus jne.