Võimaluste avanemine – teibilahendused uksetööstusele

Meie kleeplintide valik põhineb tänapäevasel ja tõhusal liimimismeetodil: püsiv side, disainipaindlikkus ja kiiremad protsessid.