Privaatsusteade 

Teie privaatsus on meie jaoks oluline. Seega käsitleme teie isikuandmeid alati vastavalt seadusejärgsetele andmekaitse eeskirjadele.
 
Allpool soovime teid teavitada isikuandmete töötlemisest.