AVALDUS ISIKUANDMETE KAITSE KOHTA

Me suhtume teie isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt. Seepärast töötleme teie isikuandmeid, järgides seadustega sätestatud andmekaitse-eeskirju. Määrasime ametisse pädeva ja usaldusväärse välise andmekaitseametniku. Väline andmekaitsetöötaja on dr. Heiko Haaz. Allpool soovime anda teile teavet isikuandmete töötlemise kohta.delta LT
tesa tape UAB

J. Balčikonio str. 9
08247 Vilnius
Leedu

Telefon +370 5 2191 555

Sandor Szabo

Ava kaart

Leia rohkem teavet

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Kontaktide vorm. Meie veebilehel kontaktide vormi täitmisel või registreerumisel palume Teie isikuandmeid (eesnime, perekonnanime, telefoninumbrit ja e-posti aadressi). Kontaktide vormi täidate Te vabatahtlikult ja omal initsiatiivil. Seda teavet kasutame selleks, et saaksime edastada Teile Teie palutud materjale või teavet (GDPR art 6 lg 1 punkt b)). Kontaktide vormi täitmisel on Teie eesnimi, perekonnanimi ja e-posti aadress märgitud ära kui kohustuslikud ja need on vajalikud selleks, et saaksime täita ülesande nõuetekohaselt ja vastata taotlusele (vastasel juhul, s.o kui Te neid andmeid ei esita, oleks see võimatu). Muu palutud teabe esitamine on vabatahtlik. Meie kontaktide vormi täitmisel kogutud isikuandmed kustutatakse kohe, kui andmed muutuvad mittevajalikuks nende eesmärkide saavutamiseks, milleks Teie andmed koguti, kuid hiljemalt 10 aastat pärast andmete kogumise päeva.

UUDISKIRJAD  Kui olete andnud nõusoleku (GDPR art 6 lg 1 d punkt a)) saada uudiskirju või muud huvitavat teavet, mis saadetakse Teile meie ettevõttest, siis võite selle tühistada igal ajal ilma põhjust nimetamata. Kui olete andnud oma nõusoleku, siis töötleme Teie isikuandmeid (eesnime, perekonnanime, telefoninumbrit ja e-posti aadressi) selleks, et saata Teie uudiskirju. Soovides oma nõusoleku tühistada, võite kasutada ülalpool nimetatud kontaktide vormi või muid meie uudiskirjas nimetatud viise. Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni Te oma nõusoleku tühistate, kuid mitte kauem kui 2 aastat Teie nõusoleku saamise päevast. Kui meil Teie isikuandmeid ei ole, siis me ei saa saata Teile uudiskirju ja muud huvitavat teavet.

Suhtlemine lepingu täitmise eesmärgil. Kui olete meie Kliendi või partneri esindaja ja suhtlete meie esindajatega lepingute täitmise või muude lepinguga seotud küsimustes, siis töötleme Teie isikuandmeid (näiteks eesnime, perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja muid Teie esitatud kontaktandmeid) lepingu täitmise eesmärgil (GDPR art 6 lg 1 punkt b)). Meie kogutud isikuandmed kustutatakse kohe, kui andmed muutuvad mittevajalikuks nende eesmärkide saavutamiseks, milleks Teie andmed koguti, kuid hiljemalt 10 aastat pärast andmete kogumise päeva. Kui meil Teie isikuandmeid ei ole, siis me ei saa nõuetekohaselt täita või sõlmida lepingut Teie esindatava Kliendi või partneriga. 

Küpsised ja muud pistikprogrammid. Neist meetmetest ja nende alusel kogutud isikuandmete töötlemisest vaadake teavet altpoolt.

Loe edasi

3. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Teie isikuandmeid töödeldakse järgmisel eesmärgil:

tesa tape, UAB kogub, töötleb ja kasutab (edaspidi tekstis – „kasutab“) Teie poolt meile edastatud isikuandmeid, mida on vaja Teiega lepingute või muude taoliste kohustuste algatamiseks, sõlmimiseks, täitmiseks või lõpetamiseks või meie teenuste kasutamiseks (GDPR art 6 lg 1 punkt b)). Selliseid kohustusi tekib näiteks siis, kui Te võtate meiega ühendust, et saaksite teavet meie või meie toodangu kohta. Neil juhtudel kasutame Teie isikuandmeid, et saaksime täita Teie erinõudeid.

Kui lubate kasutada oma isikuandmeid (GDPR art 6 lg 1 punkt b)) reklaami ja turu-uuringute eesmärgil, siis kasutame Teie andmeid ainult sel eesmärgil, milleks need koguti (nt uudiskirjade saatmiseks). See tähendab, et võtame Teiega ühendust sel viisil, mis oli märgitud Teie nõusoleku andmise deklaratsiooni (nt e-posti, telefoni või posti teel), ja edastame Teile meie toodete ja teenuste kohta teavet ja isikustatud reklaami, mis põhineb Teie soetuste ja meie veebilehe sirvimise analüüsil. Veel kasutame Teie teavet selleks, et analüüsida ja parendada oma veebilehtede tõhusust.

Loe edasi

4. Andmete avalikustamine

Teie murede lahendamisel võib osutuda vajalikuks Teie isikuandmete avaldamine teistele tesa grupi ettevõtetele või välistele teenusepakkujatele, kes tegutsevad ainult meie nimel. Osaliselt kaasame ka teenusepakkujaid, et nad töötleks tellimusi kooskõlas legaalselt edastatud andmetega. Näiteks teostab veebilehe järelevalvet NMMN New Media Markets & Networks IT Services GmbH ning veebilehte toetavad Plan A GmbH ja agnosco.net GmbH. Oleme alati täielikult vastutavad andmete töötlemise eest. Lisaks sellele kasutame mõnikord oma veebilehel teiste pakkujate pistikprogramme; altpoolt leiate selle kohta rohkem teavet. Tagame, et välised teenusepakkujad kasutavad Teie isikuandmeid ainult meie juhiste järgi ja kooskõlas selle privaatsuspoliitika ning tellimuste täitmise õiguslike nõuetega.

Teie isikuandmed jäävad alati konfidentsiaalseks ja neid ei avaldata kolmandatele pooltele, kes ei tegutse meie nimel, välja arvatud juhul, kui Te annate nõusoleku kirjalikult või elektrooniliselt või kui meil on kohustus seda teha õigusaktidega sätestatud korras.

Pange tähele, et ülalpool kirjeldatud eesmärkidel on meil samuti õigus avalikustada meie võrgus Teie isikuandmed teistele rahvusvahelistele ettevõtetele [vt „tesa® būstinės“]. Kontaktide vormil kogutud andmed avalikustatakse ettevõttele, mis on vastutav Teie taotluse menetlemise eest. Seega võidakse Teie isikuandmed edastada kolmandatele riikidele, s.o EL ja EMP piiridest väljapool asuvatele riikidele, kui see on vajalik vastuse esitamiseks.

Sel juhul, kui Teie isikuandmed edastatakse kolmandatele riikidele, kohustume tagama, et subjektid, kellele isikuandmed edastatakse, vastaks kõigile GDPR sätestatud nõuetele ja kõige kõrgematele isikuandmete kaitse standarditele. 

Loe edasi

5. Küpsised

See veebileht kasutab küpsiseid. Küpsused on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse Teie arvutisse ja see lubab teostada veebilehe külastamise analüüsi ning Teid automaatselt ära tunda, kui järgmisel korral meid külastate. Te võite küpsiste installimise ära keelata, konfigureerides vastavalt oma brauseri. Kuid see võib tähendada, et Te ei saa kasutada kõiki teenuseid täies mahus. Kui soovite saada rohkem teavet küpsiste kasutamise kohta meie veebilehel, lugege läbi meie Küpsiste poliitika.

6. Sotsiaalsed pistikprogrammid

Meie veebilehel kasutatakse niinimetatud „sotsiaalseid pistikprogramme“, s.o pistikprogramme sotsiaalvõrgustikest, eriti nuppu „Jaga“ Facebookis, mille veebilehte facebook.com haldab ettevõte Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Pistikprogrammides näidatakse sagedamini Facebooki logot. Lisaks Facebookile kasutame pistikprogramme Google+ (pakkuja: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), YouTube (pakkuja: YouTube LLC, 01 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA), Twitter (pakkuja: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA), Pinterest (pakkuja: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA), LinkedIn (pakkuja klientidele väljaspool USA piire: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa ja XING (pakkuja: XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Saksamaa).

Privaatsuse põhjustal valisime teadlikult võimaluse mitte kasutada oma veebilehtedel sotsiaalvõrgustike otseseid pistikprogramme. Selle võimaluse kasutamise asemel kasutame alternatiivset tehnilist lahendust, mis lubab otsustada, millal ja kas üldse edastada andmeid taoliste sotsiaalvõrgustike operaatoritele. Kui Te külastate meie veebilehti, siis ei edastata mitte mingeid Teie andmeid automaatselt sotsiaalvõrgustikele Facebook, Google+, Twitter või Pinterest. Ainult siis, kui vajutate vastavat nuppu, liitub Teie internetibrauser vastavate sotsiaalvõrgustike serveritega. See tähendab, et kui klõpsate elementidel ja sotsiaalvõrgu sümbolil, siis annate sellega oma nõusoleku, et Teie brauser looks sideme sotsiaalvõrgustike serveritega ja saadaks kasutamise andmed selle sotsiaalvõrgu operaatorile. Meie ei saa avaldada mõju sotsiaalvõrgustike kogutavate andmete tüübile ega mahule. Vastavate sotsiaalvõrgustike andmete kogumise eesmärgi ja mahu, andmete edaspidise töötlemise ja kasutamise ning samuti nende õiguste ja tingimuste ning Teie privaatsuse kaitsega seotud teabe kohta palume lugeda nende privaatsuspoliitikast. Facebook on kättesaadav aadressil http://www.facebook.com/about/privacy/ ir http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084.

Rohkem teavet Google+, Youtube’i või Twitteri andmete kasutamise kohta võite leida http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ või http://twitter.com/privacy, Pinterest http://about.pinterest.com/privacy/, LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ja XING https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Google’i kaardid
Et teie reis oleks kergem, soovitame kasutada Google’i kaarte, et saaksite nende abil koostada oma reisi marsruudid. Google’i kaarte haldab Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Neil lehekülgedel on vastavad etiketid.

Kasutades seda teenust, annate oma nõusoleku Google’i kogutavate andmete kogumisega, kogutud andmete ja nende andmete, mis te olete vabatahtlikult sisestanud, töötlemise ja kasutamisega. Google’i kaartide kasutustingimused leiate https://www.google.com/help/terms_maps/.

Veebianalüüs koos Google Analyticsiga
See veebileht kasutab Google Analyticsi osutatavat veebianalüüsi teenust, mida pakub Google Inc. (Google). Google Analytics kasutab niiniimetatud küpsiseid, tekstifaile, mis salvestatakse Teie arvutisse ja mis lasevad analüüsida Teie veebilehe kasutamist. Küpsise genereeritud teave Teie veebilehe kasutamise kohta (sealhulgas Teie lühendatud IP aadressi) saadetakse Google’i serverisse Ameerika Ühendriikidesse ja seda säilitatakse seal. Google kasutab seda teavet selleks, et analüüsida, kuidas Te veebilehte kasutate, veebilehe tegevusaruannete koostamiseks veebilehe operaatoritele ja selleks, et osutada veebilehe ja interneti kasutamisega seotud lisateenuseid. Samuti saadab Google vajadusel selle teabe kolmandatele pooltele, kui selleks on õiguslik nõue, või siis, kui kolmandad pooled töötlevad andmeid Google’i nimel. Google ei seo mitte mingitel asjaoludel Teie IP aadressi muude Google’i andmetega.

Te võite keelata Google Analyticsil oma andmete kasutamise, kui installite oma brauserisse laienduse. Te võite vajutada allpool esitatud viitel, et alla laadida Google’i laienduse: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

HotJar veebilehe analüüsi teenus
See veebileht kasutab HotJar analüüsiteenust, et parendada kliendi kasutusmugavust ja teenuste kvaliteeti. Hiireklõpsatused ja hiireratta pööramisi saab registreerida. Samuti saab sellel veebilehel registreerida klaviatuuri klahvivajutused. Kuid registreerimine ei toimu isikuga seotult ja jääb alati anonüümseks.

HotJar ei registreeri andmeid veebilehtedel, kus ei kasutata HotJar süsteemi. Võite HotJar teenuse välja lülitada HotJar veebilehel https://www.hotjar.com/contact.

Teenus Optimizely
Et saaksime pakkuda ideaalseid esitlusi ja funktsioone, tugineb meie teenusearendus A / B katsetustel ja mitmekülgsetel analüüsidel, mis realiseeritakse, kasutades Optimizely web analytics teenust ettevõttelt Optimizely Inc., 631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, California 94105. See teenus kasutab küpsiseid, et identifitseerida külastaja brauser ja analüüsida veebilehe kasutamist. Optimizely teenuse saab välja lülitada, järgides neid juhendeid https://www.optimizely.com/de/legal/opt-out/.

Rohkem teavet selle kohta, kuidas Optimizely Teie andmeid töötleb, võite leida Optimizely Privaatsuspoliitikast.

Sisse logimine

  • Iga kord, kui Te veebilehte külastate, luuakse žurnaalid, mida töödeldakse statistilisel eesmärgil, jättes individuaalse kasutaja anonüümseks.
  • Suunaja (veebileht, mille viide suunas Teid sellele veebilehele).
  • Otsingusõnad (kui suunaja on otsingumootor)
  • IP hindamine, et oleks kindlaks tehtud päritoluriik ja pakkuja.
  • Brauser, operatsioonisüsteem, installitud pistikprogrammid ja ekraani resolutsioon.
  • Veebilehtede külastamise kestus.

 

Nimetatud andmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel, mis põhinevad meie seaduslikel huvidel kooskõlas GDPR art 6 lg 1 punkt f):

  • veebilehega ladusa ühenduse tagamiseks;
  • meie veebilehe mugava kasutamise tagamiseks;
  • süsteemi turvalisuse ja stabiilsuse hindamiseks ning
  • muude halduseesmärkide täitmiseks.

 

Me jätame enesele õiguse kontrollida tagantjärele neid andmeid, kui saame teavet konkreetse ebaseadusliku kasutamise kohta. Andmed kustutatakse viivitamatult, kui need ei ole sel eesmärgil enam vajalikud, kuid mitte hiljem kui kuue kuu pärast.

Loe edasi

7. Andmete säilitamise kestus.

Teie andmeid säilitame ülalpool sätestatud tähtaja jooksul, juhindudes rangelt säilitamise kestuse piiramise põhimõttest (GDPR art 5 lg 1 punkt e)).

8. Vastutus meie enda sisu eest

Nende veebilehtede sisu on loodud väga hoolikalt. Kuid me ei saa võtta mingit vastutust selle sisu täpsuse, põhjalikkuse ja selle uusima versiooni eest. Teenusepakkujana vastutame kooskõlas kehtivate õigusaktidega omaenda sisu eest neil veebilehtedel.

9. Vastutus viidete (väliste pakkujate sisu) eest

Meie enda sisu peab olema eraldatud nende viidete sisust, mida edastavad teised pakkujad. Meie ei saa nende sisu mõjutada. Veebilehtede, kuhu viide suunab, sisu on alati vastavate veebilehtede operaatori või pakkuja vastutada.

10. Andmesubjektide õigused

Teavitame, et kooskõlas GDPR on teil õigus saada teavet isikuandmete kohta, õigus neid parandada või kustutada või piirata nende töötlemist, esitada vastuväiteid andmete töötlemisele ja õigus andmete teisaldamisele ja muud õigused. Lisaks sellele on teil kooskõlas GDPR artikliga 77 õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele (Riiklikule Andmekaitse Inspektsioonile, aadressil L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, e-post ada@ada.lt., kui te arvate, et teie isikuandmete töötlemine rikub seda üldmäärust.  Kui töötlemine põhineb GDPR artikli 6 lõike 1 punktil a) või GDPR artikli 9 lõikel 2, s.o nõusolekul, siis on Teil samuti õigus tühistada see nõusolek suvalisel ajal, ilma et see piiraks nõusolekul põhineva andmete töötlemise seaduslikkust kuni nõusoleku tühistamiseni.

Õigus oma isikuandmetega tutvuda, GDPR art 15
Teil on õigus paluda teavet selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse ja millises mahus neid töödeldakse (kaasa arvatud teavet töötlemise eesmärgi, andmete saaja, säilitamise kestuse jms kohta).

Õigus nõuda andmete parandamist, GDPR art 16
Teil on õigus paluda oma andmete parandamist, kui need on ebatäpsed või puudulikud. See hõlmab ka õigust andmeid täiendada, milleks tuleb esitada täiendavad avaldused või teadaanded.

Õigus nõuda andmete kustutamist („õigus olla unustatud“), GDPR art 17
Teil on õigus paluda oma isikuandmete kustutamist. See on võimalik, kui andmed muutuvad mittevajalikuks sel eesmärgil, milleks need koguti, või kui andmed tuleb kustutada kooskõlas õiguslike kohustustega. Kuid üksikutel juhtudel võib selle õiguse välistada.

Õigus piirata andmete töötlemist, GDPR art 18
Teil on õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. See on võimalik näiteks siis, kui andmed on ebatäpsed või kui andmete töötlemine ei ole seaduslik. Kui töötlemine on piiratud, siis võib andmeid töödelda ainult eriti täpselt määratletud juhtudel.

Õigus andmeid üle kanda, GDPR art 20.
Teil on õigus nõuda teiega seotud andmete tagastamist standardses elektroonilises formaadis või masinloetavas formaadis Teile või Teie määratud vastutavale isikule, kui olete ise need andmed esitanud.

Õigus mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega, GDPR art 21.
Teil on õigus olla igal ajal vastu oma igasuguste isikuandmete töötlemisele igasugusel konkreetsel põhjusel, mis võib omada mõju tulevikule, tingimusel, et andmete töötlemise eesmärgiks on seaduslike huvide kaitse (vt GDPR artikli 6 lõike 1 punktid e ja f). Kui olete selle vastu, siis kontrollime, kas eksisteerivad Teie andmete töötlemise õiguslikud nõuded, ja kui neid ei ole, siis edaspidi enam Teie andmeid ei töötle.

Õigus esitada kaebus järelevalveinstitutsioonile, GDPR art 77.
Te võite igal ajal pöörduda vastutava Euroopa Liidu või liikmesriikide järelevalveinstitutsiooni poole, kui on tekkinud võimalik andmekaitse-eeskirjade rikkumine.

Loe edasi

11. Muudatused meie privaatsuspoliitikas

Jätame enesele õiguse muuta vajadusel seda privaatsuspoliitikat, püüdes tagada, et see vastaks kehtivate õigusaktide nõuetele või püüdes täpsustada privaatsuspoliitikat vastavalt muudatustele meie teenustes, näiteks kui tutvustame uusi teenuseid. Iga kord, kui sisenete meie veebilehele, kohaldatakse tol hetkel aktuaalset privaatsuspoliitikat.

12. Küsimused

Kui teil on mingeid küsimusi Teie isikuandmete töötlemise kohta, siis võite pöörduda otse meie andmekaitsetöötaja poole, kes on koos oma meeskonnaga valmis vastama teabepäringutele, avaldustele ja kaebustele e-posti teel Edita.Sokoloviene@tesa.com

13. Võtke ühendust andmekaitsetöötajaga

Edita Sokolovienė
Telefon +370 5 2191 555
E-posti aadress: Edita.Sokoloviene@tesa.com