Teibilahendused mähiste kinnitamiseks

Külmikumähised

Külmiku- ja sügavkülmikumähised paigaldatakse polüstüreenkorpusele võimalikult lähedale ja tihedalt, et võimaldada suurimat temperatuuriülekannet.