Elektroonika: varjestamine ja maandamine

Meie elektrit juhtivad teibid võimaldavad nõudlikes tingimustes nõuetekohast maandust

Elektrit juhtivad teibilahendused elektroonikaseadmete varjestamiseks ja maandamiseks.