Ringmajandus ja jäätmete vähendamine

Ringmajandus ja jäätmete vähendamine 

Ringmajandusest saab meie raamistik

Meie peamised jätkusuutlikkuse eesmärgid 2030. aastaks

  • Püüame vähendada tootmise ja toodetega seotud jäätmeid.
  • Aastaks 2030 pakume rohkem tooteid koos jätkusuutlike kasutusea lõpu lahendustega.
  • Investeerime lahustivabadesse protsessidesse ja lahustite täielikku kokkukogumisse.