Heitkoguste vähendamine

Heitkoguste vähendamine

Kliimaneutraalse tuleviku heaks

Meie panuse kesksed osad on ülemaailmse kliimakriisi leevendamine ja soodsate muudatuste kiirendamine. Meie üldiste heitkoguste vähendamise eesmärk hõlmab nii eel- kui ka järelprotsesse ning meie enda tootmist. Taastuvenergia on üks meie panuse tugisambaid. Alates 2020. aasta lõpust ostame sajaprotsendiliselt sisse ainult taastuvatest allikatest toodetud elektrit. Lisaks fossiilkütustel põhineva energia tarbimise vähendamisele on oluline ka energiatõhususe suurendamine. Selle eesmärgi saavutamiseks võtame kasutusele ressursside säästmise, energia ja heitkoguste poolest eriti tõhusaid tehnoloogiaid.

Meie peamised jätkusuutlikkuse eesmärgid 2030. aastaks

  • Kliimaneutraalne tootmine (1. ja 2. valdkond) võrreldes baasaastaga 2018.
  • Meie tarneahela kaudsed heitkogused vähenevad vähemalt 20% (3. valdkond) võrreldes baasaastaga 2018.