Meie hoiak ja tegevuskava

Meie hoiak ja tegevuskava

Hoiame maailma koos –
jätkusuutliku tuleviku nimel

Oleme oma ühiskondlikku ja keskkonnaalast vastutust alati väga tõsiselt võtnud. Jätkusuutlikkus on olnud aastaid üks tesa põhilisi strateegilisi eesmärke.

Vastutustundlikum suhtumine meid ümbritsevasse maailma muutub järjest olulisemaks – meie kui ettevõtte, meie töötajate, äripartnerite ja klientide jaoks. Sellepärast soovib tesa muuta jätkusuutlikkuse oma prioriteediks ning asuda äritegevuse olulise ümberkujundamise kallal tööle kiiremini ja pakilisemalt kui eelnevalt kavandatud.  

Meie kui keemiatööstuse ettevõtte jaoks on tegevuses terviklikust ja teaduspõhisest lähenemisviisist juhindumine loomulik valik. tesas töötab üle maailma enam kui viissada teadlast, inseneri ja tootearendajat, kes tegelevad innovaatiliste toodete ja protsessidega. Paljudes valdkondades on edasiminek siiski võimalik ainult tihedas koostöös tarnijate ja klientidega. Seetõttu on jätkusuutlikkuse alane koostöö ja partnerlus üks tesa uue strateegia asendamatuid tugisambaid.

Tahame asuda seda keerukat probleemideringi lahendama kogu jõuga. See on ülesanne, mida lahendame hea meelega.

Meie juhtpõhimõtted

  • Läheneme jätkusuutlikkusele teaduspõhiselt ja terviksüsteemidega arvestades.
  • Saavutame jätkusuutliku kasvu, keskendudes innovatsioonile.
  • Meie liikumine jätkusuutlikkuse poole on läbipaistev, järjepidev ja vastutustundlik.

Meie jätkusuutlikkuse tegevuskava

Ettevõttena oleme ühiskonna ja keskkonna osa. Tugevat majandust ei saa olla ilma tugeva ühiskonnata ja tugevat ühiskonda ilma tervisliku keskkonnata.

Seetõttu võtame vastutuse kogu väärtusahelas ja püüame vähendada oma jalajälge terve olelusringi ulatuses.

Sellest eeldusest lähtudes oleme välja töötanud jätkusuutlikkuse tegevuskava, mis kajastab meie tervikkäsitust.

Tegevuskava loob selgust ning suunab meie jõupingutusi ja investeeringuid kõige põhjendatumates suundades.

tegevuskava