Tekuté lepidlo nebo samolepicí páska – co zvítězí?

Tekuté lepidlo nebo samolepicí páska – co zvítězí?

Věda na pozadí pásek, Výkonnost a schopnosti pásek

Každý někdy držel v ruce tekuté lepidlo – i samolepicí pásku. Ale jaké jsou adhezivní vlastnosti, kterými se navzájem odlišují? Jaké má samolepicí páska výhody oproti tekutému lepidlu? Zkusili jsme je porovnat.

Páskování nebo lepení je spojení dvou věcí k sobě. Žádné páskování ani lepení však není stejné. Tekuté lepidlo musí nejprve vyschnout a zatvrdnout. Spoj vzniká až v okamžiku, kdy je lepidlo tvrdé. Naproti tomu je lepicí páska vždy lepivá, drží okamžitě a je ihned připravena ke spojení.

Co je tekuté lepidlo?

Tekuté lepidlo se významně liší od lepicí pásky. Vše důležité je řečeno v samotném názvu: je tekuté. Jednosložková lepidla jsou označována jako „fyzicky lepivá“, pokud obsahují rozpouštědla na bázi organických chemikálií (alkohol, estery, ketony...) nebo vody. Lepidla na bázi vody jsou také označována jako „bezrozpouštědlová“, přestože funkci rozpouštědla zde plní voda. Výrobky z této skupiny zahrnují především univerzální lepidla (víceúčelová lepidla), lepidla na papír a lepicí tyčinky. Druhá skupina tekutých lepidel zahrnuje reakční lepidla, jako například takzvaná lepidla instantní a dvousložková (skládající se z pryskyřice a tvrdidla). Reakční lepidla mají většinou polyuretanový nebo epoxidový základ a jsou bezrozpouštědlová.

tesa Multi Purpose ecologo<br>
Tekuté lepidlo musí vyschnout, než se vytvoří pevný spoj

Proč tekuté lepidlo vůbec lepí?

Své skutečné pevnosti dosahují tekutá lepidla až když ztvrdnou. Je to z toho důvodu, že je lepidlo smícháno s rozpouštědlem, aby nedocházelo k okamžitému nalepení. V tubě nemůže rozpouštědlo unikat a lepidlo tak zůstává tekuté. Pouze po nanesení na povrch se rozpouštědlo vypaří, lepidlo ztvrdne a vytvoří se pevný spoj. To může trvat dvě sekundy nebo také několik hodin.

Jak rychle vytvoří spoj lepicí páska?

U pásek se používají lepidla citlivá na tlak. Tato lepidla jsou vždy lepivá a připravená k použití. Tím dávají konceptu rychlého přichycení zcela nový význam. Jakmile odstraníte ochrannou a oddělovací vrstvu a přitlačíte lepicí pásku k povrchu, dojde k jejímu přilepení. Není zapotřebí žádné chemické reakce ani doby schnutí. Takto oboustranná lepicí páska drží emblémy na vozech, tiskové formy na tiskových válcích nebo komponenty chytrého telefonu na svém místě.

Samolepicí pásky jsou citlivé na tlak To znamená, že ke slepení vyžadují „tlak“.
Samolepicí pásky jsou citlivé na tlak To znamená, že ke slepení vyžadují „tlak“.

Výhody použití v průmyslu

Samolepicí páska skýtá nepřeberné možnosti především pro průmysl. Jednoduchá, flexibilní manipulace a rychlé přilepení urychlují procesy a dokonce optimalizují koncové výrobky. Pomocí naší lepicí pásky lze například vyrovnat nerovné povrchy. V porovnání s tekutými lepidly nevyžadují pásky vytvrzování, takže celý proces probíhá velmi rychle. Rovněž nevznikají žádné jedovaté výpary. A navíc je samolepicí páska čistá. Odpadá tak další práce v podobě odstraňování zbytků lepidla.

Spoj je téměř neviditelný, protože samolepicí páska může být tak tenká, jak si jen dokážete představit. To umožňuje zcela nový design výrobků a kombinace materiálů. Šrouby nemají na malé ploše prostor a navíc narušují jeho optický vzhled. Sváry a nýty zase poškozují povrch materiálů a vytváří nespojité body mechanického napětí. S lepeným spojem, který rozkládá síly vznikající v důsledku nárazů nebo otřesů přes celý adhezní povrch, to není žádný problém. Některé materiály je navíc zcela nemožné kombinovat jiným způsobem než samolepicí páskou či lepidly: jako příklad uveďme karbon a hliník v automobilovém průmyslu. A díky speciálním podkladům a adhezivním hmotám dokáže lepicí páska – na rozdíl od tekutého lepidla – vyrovnávat různé stupně rozpínání u rozdílných materiálů za tepla i chladu. Docela solidní, nemyslíte?