เทปสำหรับการปูพรมแบบงานอาชีพ – เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรึงติดที่รวดเร็วและมั่นคง
เทปกาวสองหน้า

เทปกาวสองหน้า

วิธีแก้ปัญหาของผู้ชำนาญการในเรื่องการแขวนและการติดตั้ง การตรึงและการติด การต่อประกบและการยึดเหนี่ยวถ้าคุณต้องการแขวนกระจกเงาติดไว้ักับฝาผนังเป็นการถาวร หรือตรึงพรมไว้กับพื้นเป็นการชั่วคราวสำหรับงานแสดงสินค้าสามวัน ถ้าคุณต้องการแขวนภาพโดยไม่ต้องการใช้ตะปู เพราะคุณอยากนำออกไปในภายหลังโดยไม่มีร่องรอยเศษติดค้าง - และเพราะเจ้าของบ้านของคุณไม่ชอบใจที่เห็นรูในผนังด้วย ถ้าคุณเป็นผู้พิมพ์หนังสือพิมพ์ และต้องการปรับกระบวนการต่อม้วนกระดาษให้เหมาะที่สุด หรือถ้าคุณกำลังออกแบบองค์ประกอบด้านหน้าของตัวอาคารใหม่อยู่ ที่จำเป็นต้องอยู่ติดแน่นกับที่แม้ว่าในระหว่างที่พายุรุนแรงก็ตาม ถ้าเช่นนั้น เทปกาวสองหน้าเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบของคุณ

เทปกาวสองหน้าได้รับการนำไปใช้งานในวงการอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งบรรดาช่างชำนาญการและผู้บริโภคด้วย เทปกาวเหล่านี้ดีเลิศทุกประการสำหรับการยึดเหนี่ยวชิ้นส่วนสองชิ้นไว้เป็นการถาวรและลอกออกไม่ได้ หรือสำหรับการติดแน่นอย่างมั่นคง แต่ยังจัดปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ได้อยู่ หรือเพียงแค่ตรึงติดสิ่งของสำหรับจำกัดเวลาระยะหนึ่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ใช้ภายในเทปกาว ที่ทำให้เทปเสนอคุณลักษณะพิเศษที่สามารถนำไปใช้ให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะทางได้ ประเภทของ กาว แผ่นรองรับกาว ไลเนอร์ ฯลฯ ที่เป็นส่วนประกอบของเทปกาวจะกำหนดคุณลักษณะของเทป และสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากันได้กับข้อเรียกร้องของการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Read more

โครงสร้างของเทปกาวสองหน้า

เทปกาวประกอบด้วยชั้นที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ หลายชั้น ชั้นกาวสามารถติดลงบนด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านของแผ่นรองรับกาว (backing) ได้ (เพื่อทำให้เป็นเทปกาวหน้าเดียวหรือสองหน้า) โครงสร้างตามแบบฉบับของเทปกาวสองหน้าได้แสดงสรุปไว้ในผังภาพต่อไปนี้ เทปกาวสองหน้าของเราประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก สาม อย่าง คือ

Structure of double-sided adhesive tape: 1) Release liner (silicon coated), 2) Adhesive (closed side), 3) Primer, 4) Backing, 5) Primer, 6) Adhesive (open side)
Structure of double-sided adhesive tape: 1) Release liner (silicon coated), 2) Adhesive (closed side), 3) Primer, 4) Backing, 5) Primer, 6) Adhesive (open side)

แผ่นรองรับกาว (backing)
แผ่นรองรับกาว มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะพิเศษหลักของเทปกาวสองหน้า สำหรับผิวหน้าขรุขระ เทปโฟมที่มีความหนาเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ เทปฟิล์มที่บางกว่าสามารถนำมาใช้สำหรับเงื่อนไขการยึดติดที่ต้องการวัสดุโปร่งใส และเทปสมรรถภาพสูงสามารถกระจายแรงเค้นได้เนื่องจากพฤติกรรมการตอบสนองอย่างหยุ่นหนืด (viscoelastic)

ไลเนอร์
แผ่นปิดหน้ากาว (ไลเนอร์) ปิดด้านกาว และเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับกระบวนการติดและแกะออก ที่เทซ่าเรามีไลเนอร์ที่สำหรับลอกออกแบบทำจากกระดาษหรือแผ่นฟิล์ม และมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

สารยึดติด 
การเลือก สารยึดติด นี้ขึ้นกับวิธีที่จะนำเทปสองหน้านี้ไปใช้งาน: ประเภทพื้นผิวหน้าและวัสดุที่จะนำมายึดเหนี่ยวให้ติดกัน กำหนดเวลาที่คาดการณ์ว่าจะให้การยึดเหนี่ยวนี้คงอยู่นานเท่าไร และจะนำไปใช้งานภายในสถานที่หรือที่กลางแจ้ง

Read more

  1. ค้นพบรายละเอียด เพิ่มเติม เกี่ยวกับ องค์ประกอบของเทปกาว

เทปกาวสองหน้าสำหรับผู้บริโภค (consumers)

สามารถติดเทปกาวสองหน้าที่ด้านหลังวัตถุได้ง่าย ดังนั้นจึงมองไม่เห็น เทปกาวนี้ใช้ได้สะดวกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจะติดชิ้นงานประดับตกแต่ง หรือเมื่อติดโปสเตอร์ ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงอย่างเพียงพอ ถึงขนาดที่วิธีแก้ปัญหาด้วยเทปกาวนี้เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดแทนการเจาะรู แทนที่จะทำให้ผนังเสียหายและเกิดฝุนผง คุณสามารถใช้เพียงแค่เทปกาวสองหน้าเพื่อติดตั้งวัตถุสิ่งของได้อย่างมั่นคงปลอดภัย

เทปกาวสองหน้า – ทางเลือกแรกสำหรับงานประดับตกแต่ง

เทปกาวสองหน้าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ชาญฉลาด และเป็นประโยชน์ยิ่งสำหรับทุกคนที่ชอบทำการฝีมือและประดับตกแต่งบ้านเรือน ในอดีต แถบกาวเป็นสิ่งที่เห็นได้เสมอ บางครั้งทำให้เกิดข้อบกพร่องที่มองเห็นได้ ปัจจุบันนี้ คุณสามารถซ่อนเทปกาวได้ง่ายโดยไม่เสียพลังยึดติด เนื่องจากตามหลักแล้วเทปกาวสองหน้ามองไม่เห็น ความสนใจทั้งหมดจะถูกดึงดูดไปที่ชิ้นงาน

ใช้งานได้หลากหลายสาขาและใช้ได้ง่าย

เทปกาวสองหน้าของเราไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับโครงการงานสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับงานกิจวัตรประจำวันด้วย เช่น การติดโปสเตอร์ และโปสการ์ด หรือการติดกระดาษจดโน้ตข้อความต่าง ๆ ในขอบข่ายประเภทผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางนี้ คุณยังจะพบกับผลิตภัณฑ์พิเศษอยู่ในนั้นด้วย เช่น เทปกาวติดกระจกเงา และเทปกาวพลังสูงเป็นพิเศษสำหรับตรึงติดพรมปูพื้น บ้านเลขที่ หรือกล่องรับหนังสือพิมพ์ เทปกาวสองหน้านี้ สามารถใช้ได้ง่ายดาย และไม่เหมือนกับวิธีติดตั้งวิธีอื่น คือ ไม่ทำให้พื้นผิวหน้าเสียหายแต่อย่างไร

Read more

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

  • tesa Powerbond® เทปสำหรับการติดตั้ง
  • เทปกาวที่แกะออกใหม่ได้
  • เทปติดพื้น
  • ผลิตภัณฑ์ยึดติดสำหรับบ้านเรือนและสำนักงาน

เทปกาวสองหน้าสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม

เทปสองหน้าสมรรถภาพสูง ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรง
เทปสองหน้าสมรรถภาพสูง ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรง

ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เทปกาวสองหน้าเป็นวิธีแก้ปัญหาในเรื่องการยึดติดที่สำคัญ มีการใช้เทปกาวนี้ใน รถยนต์ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยึดชิ้นส่วนให้ติดอยู่ตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ไมโครโฟน ลำโพง จอภาพ และกล้องถ่ายภาพ ได้รับการตรึงติดด้วยเทปกาวในเครื่องโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ยังมีการใช้เทปกาวสองหน้าภายใน อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีตามบ้านเรือน อีกด้วย เช่น เตาอบ ตู้เย็น และหน่วยเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งส่วนประกอบของ ตัวอาคาร และการก่อสร้าง เช่น องค์ประกอบของด้านหน้าอาคาร หน้าต่าง และประตู ผนังกั้นห้องที่เป็นกระจก ลิฟต์ เครื่องเรือน ฯลฯ ภายในสาขาการใช้งานเหล่านี้ เทปสองหน้าช่วยให้สามารถทำงานเหล่านี้ได้หลายอย่าง เทปกาวไม่เพียงแต่ให้พลังการยึดเหนี่ยวที่แข็งแรงและคงทนเป็นเวลานานเท่านั้น โดยที่อาศัยคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของเทป ที่ทำให้เทปสามารถกระจายแรงเค้นได้เนื่องจากพฤติกรรมการตอบสนองอย่างหยุ่นหนืด ป้องกันการเกิดออกซิเดชัน และคงทนต่อรังสี UV อุณหภูมิที่รุนแรง ความชื้น การเสื่อมอายุ และสารเคมี

นอกจากนั้นยังมีเทปกาวสองหน้าพิเศษที่ช่วยปรับกระบวนการทำงานได้เหมาะยิ่งสำหรับ อุตสาหกรรมการพิมพ์และกระดาษ. ในการผลิตสิ่งพิมพ์และกระดาษ เทปกาวสองหน้าสำหรับต่อประกบช่วยลดเวลาจัดเตรียมในการเปลี่ยนม้วนกระดาษ และเพิ่มความเชื่อมั่นของกระบวนการสำหรับการต่อม้วนกระดาษแบบ flying splice ในการพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ เทปฟิล์มและเทปโฟมสองหน้าเพิ่มคุณภาพของภาพพิมพ์ และประกันการติดเพลทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทปกาวพิเศษยึดเพลทพิมพ์ให้ติดแน่นมั่นคงบน cylinder  และยังอนุญาตให้จัดตำแหน่งใหม่บนเพลทได้

Read more
เทปสองหน้าในฐานะเป็นทางเลือกที่แท้จริงแทนวิธีการยึดติดแบบดั้งเดิม
เทปสองหน้าในฐานะเป็นทางเลือกที่แท้จริงแทนวิธีการยึดติดแบบดั้งเดิม

เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีการยึดเหนี่ยวอื่น ๆ เช่น การเชื่อมบัดกรี การขันด้วยสลักควง ตะปู และกาวน้ำ แล้ว จะเห็นได้ว่าเทปกาวสองหน้าให้ข้อได้เปรียบหลากหลาย การเชื่อมบัดกรี การขันด้วยสลักควง ตะปู ทำให้วัสดุเสียหาย รอยเชื่อมต่อในลักษณะนี้มองเห็นได้ และไม่เหมาะสมเมื่อการงานออกแบบเป็นเรื่องสำคัญ ผิวหน้าที่เสียหายยังเสี่ยงต่อการกัดกร่อนเป็นสนิม สลักเกลียว ตะปูควง และเครื่องยึดเชิงกลอื่น ๆ ยังทำให้เกิดแรงเค้นที่กดลงบนส่วนเชื่อมต่อที่จุดเดียว ซึ่งอาจมีผลให้เกิดความล้มเหลวในการเชื่อมต่อ และทำให้วัสดุแตกหักได้ เพราะว่าแรงทั้งหมดมุ่งไปรวมสะสมอยู่บนรอยเชื่อมต่อเพียงจุดเดียว อีกทั้งจำนวนวัสดุที่สามารถนำมาติดรวมกันในเทคโนโลยีเหล่านั้นยังจำกัดด้วย ปกติแล้วการนำพลาสติกมารวมกับแก้วเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้

การยึดเหนี่ยวด้วยเทปกาวสองหน้าไม่ทำให้วัสดุเสียหาย ดังนั้นจึงลดความเสี่ยงต่อการกัดกร่อนเป็นสนิม สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นสิ่งยึดที่แทบจะมองไม่เห็น และช่วยรักษาผิวหน้าให้ราบเรียบและสะอาด อันที่จริงแล้ว เทปยังมีฟังก์ชันในการผนึกกันรั่วซึม และป้องกันผลกระทบจากสภาพแวดล้อมหรือฝุ่นละออง เทปสองหน้ายังเหมาะอย่างยิ่งในการชดเชยแรงตึงผิว แรงที่กดลงบนรอยเชื่อมต่อจะถูกกระจายไปตลอดแนวยาวทั้งหมดของผิวหน้าที่เชื่อมต่อกัน เทปโฟมอะคริลิกของเราสามารถปรับให้เข้าได้กับการขยายตัวและการหดตัวของวัสดุที่เกิดจากอุณหภูมิร้อนจัดและเย็นจัดได้ เทปนี้ยังยอมแม้กระทั่งให้มีค่าขยายตัวและหดตัวที่แตกต่างกันของชั้นวัสดุต่างกันที่นำมาติดยึดเข้าด้วยกันได้ เช่น ติดพลาสติกเข้ากับโลหะ เทปสองหน้าของเราสามารถนำไปใช้ได้กับผิวหน้าประเภทต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง รวมทั้ง โลหะ แก้ว/กระจก กระดาษ เหล็กกล้าไร้สนิม โพลีคาร์บอเนต และวัสดุอื่น ๆ อีกมาก เมื่อเปรียบเทียบกับกาวน้ำ เทปกาวไม่ต้องใช้เวลาบ่มรอให้ใช้งานได้ หรือการทำความสะอาดครั้งสุดท้าย ไม่มีการปล่อยไอระเหยของสารเคมีด้วย

Read more

เชิญค้นพบกับข้อมูลเพิ่มเติม

เทปกาวสองหน้าสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพช่างฝีมือ

การยึดติดพรมอย่างมืออาชีพ
การยึดติดพรมอย่างมืออาชีพ

เพื่อให้ได้รับผลที่ดี่ที่สุด ความมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพช่างฝีมือ ดังนั้น บรรดาช่างจึงวางใจในประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อการติดยึดของ tesa สำหรับงานติดตั้งหรืองานปูพื้น มีเทปสองหน้าพิเศษเพื่อติดยึดแถบคิ้วประดับตกแต่งหรือกระจกเงาเข้ากับผิวหน้าที่ราบเรียบ ติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าบนผนัง หรือตรึงติดแผ่นฉนวน

นอกจากนั้นแล้ว เทปสองหน้าสำหรับการปูพื้นแบบถาวร ของ tesa เป็นวิธีแก้ปัญาที่รวดเร็วและง่ายดายสำหรับการปูพื้นด้วยกระเบื้อง PVC และพรมในทุกคุณภาพ เทปนี้ให้การตรึงติดอย่างดีสุดสำหรับแผ่นรองรับพรมประเภทปกติทั้งหมด ไม่ว่าจะปกคลุมด้วยสิ่งทอ โฟม สักหลาด ขนสัตว์ หรือ PVC.

แน่นอนทีเดียว ที่ยังมีทางเลือกให้นำออกได้:  เทปสองหน้าสำหรับการปูพื้นที่ลอกออกได้ของ tesa ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการปูพื้นเป็นการชั่วคราว เทปจะแสดงผลงานของตนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำหน้าที่ยึดติดพรมปูพื้น และพรมแถบทางเดิน สักหลาด และเครื่องปูพื้นที่ทำจากสิ่งทออื่น ๆ ในงานแสดงสินค้า สำนักงาน หรือในพื้นที่อื่น ๆ

Read more

รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง