สารเคลือบ ชั้นเคลือบเพื่อลอกออก and แผ่นปิดเพื่อลอกออก

มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับสารเคลือบสร้างพันธะแรงติดยึด ชั้นเคลือบเพื่อลอกออก และแผ่นปิด

สารเคลือบ (สารเคลือบสร้างพันธะแรงติดยึด) มีบทบาทสำคัญในเทปติดยึด นอกจากนี้แล้ว แผ่นปิดที่ลอกออก และชั้นเคลือบเพื่อลอกออก ยังประกันการคลี่ออกได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่เพียงแต่แรงติดยึดที่ยึดติดเท่านั้น การลอกออกภายในม้วนเทปก็ลำบากเช่นเดียวกัน: สารรองพื้นเป็นเครื่องประกันว่ากาวติดยึดได้ดีจริงกับวัสดุแบคกิ้ง ถ้าคุณคิดว่าความง่ายในการคลี่เทปกาวออกได้ ขึ้นกับความแข็งแรงของคุณเท่านั้น – คุณคิดผิด ชั้นเคลือบเพื่อช่วยแบ่งกั้น– ซึ่งเรียกว่า ชั้นเคลือบเพื่อช่วยในการลอกออก (release coating) เช่นเดียวกัน – เป็นตัวช่วยได้ดีในกระบวนการลอกเทปออกจากม้วนนี้

น้ำยารองพื้น (สารเคลือบช่วยติดยึด) คือ อะไร

เทปกาวประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญ สอง ส่วน: สารติดยึดที่สร้างพันธะการยึดเหนี่ยวในรูปของ การติดยึดที่ไวต่อแรงกด บนเทปกาวและเหนียวติดไปบนพื้นผิว และ แผ่นรองรับกาว(แบคกิ้ง) (กระดาษ ฟิล์ม เส้นใย เส้นใยขนสัตว์ ฯลฯ) ซึ่งรองรับกาวไว้ ขณะนี้ มีเทปกาวสำหรับวัตถุประสงค์หลากหลาย ซึ่งแตกต่างกันในเงื่อนไขเรื่องควมเร็ว ความยาว และความมั่นคงแข็งแรงของพันธะยึดเหนี่ยว

และตรงจุดนี้นี่เองที่สารรองพื้นเข้ามามีบทบาท เป็นชั้นขนาดบางซึ่งทาไว้ที่ด้านล่างของแผ่นรองรับกาว และเสริมพลังแรงติดยึดของกาว สารรองพื้น จะนำมาใช้่เสมอ ถ้ากาวต้องติดให้แน่นเป็นพิเศษกับแผ่นรองรับกาว เรื่องนี้จะสมเหตุผล ถ้าใช้เทปกาวติดยึดไว้เพียงชั่วคราว และไม่ควรมีเศษติดค้างของกาวอยู่หลังจากลอกออก – เช่น ในกรณีของเทปปิดคลุมพื้นผิวเพื่อป้องกันการเปื้อนสี เป็นต้น

หรือ ถ้าเทปกาวควรเชื่อมของสองสิ่งไว้ตลอดไป การเพิ่มขึ้นของแรงติดยึดอำนวยให้ติดกระจกเงาด้วยเทปกาวให้ติดไว้กับผนังได้ ถ้าไม่มีสารรองพื้นหรือสารเคลือบสร้างพันธะแรงติดยึด หรือแม้แต่สิ่งช่วยยึดเหนี่ยวแล้ว กาวไม่สามารถยึดติดกับแผ่นรองรับกาวของเทปกาวได้เพียงพอ และจะปล่อยให้กระจกเงาตกลงมาจากผนัง

เพิ่มเติม

โครงสร้างของเทปกาวหน้าเดียวและกาวสองหน้า

โครงสร้างของเทปติดยึดหน้าเดียว (ซ้าย) และสองหน้า (ขวา): 1) ชั้นเคลือบเพื่อลอกออก, 2) แผ่นรองรับ, 3) สารเคลือบ, 4) สารยึดติด, 5) แผ่นปิดเพื่อลอกออก (เคลือบด้วยซิลิโคน), 6) สารยึดติด (ด้านปิด), 7) สารเคลือบ, 8) แผ่นรองรับ, 9) สารเคลือบ, 10) สารติดยึด (ด้านเปิด)

โครงสร้างของเทปติดยึดหน้าเดียว (ซ้าย) และสองหน้า (ขวา): 1) ชั้นเคลือบเพื่อลอกออก, 2) แผ่นรองรับ, 3) สารเคลือบ, 4) สารยึดติด, 5) แผ่นปิดเพื่อลอกออก (เคลือบด้วยซิลิโคน), 6) สารยึดติด (ด้านปิด), 7) สารเคลือบ, 8) แผ่นรองรับ, 9) สารเคลือบ, 10) สารติดยึด (ด้านเปิด)

แรงติดยึดดีงขึ้นด้วยสารเคลือบ

งานที่รองพื้นเสนอให้อย่างแท้จริงนั้น จะเห็นได้ชัดเจนถ้าเรานำแผ่นแบคกิ้งไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ แผ่นแบคกิ้งควรต้องจับยึดสารติดยึดที่แท้จริงบนเทปกาว บ่อยครั้งที่แผ่นแบคกิ้งประกอบด้วยพลาสติก เป็นต้น เพราะว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่สมเหตุผลที่สุดสำหรับการใช้งานนี้ อย่างไรก็ตาม มีพลาสติกและวัสดุอื่น ๆ ที่กาวยึดติดได้ไม่ดีนัก โพลีเอทิลีน (PE) พอลิโพรพิลีน (PP) เทฟลอน ยาง และซิลิโคน คือบางตัวอย่างของวัสดุเหล่านี้ ผู้เชี่ยวชาญพูดถึง "แรงตึงผิวผิวต่ำมาก" สิ่งที่ "น่าตื่นเต้น" ที่แท้จริงเกี่ยวกับรองพื้น คือ: สารนี้เพิ่มแรงตึงผิว ซึ่งให้แผ่นแบคกิ้งและกาวยึดติดเข้าด้วยกันได้แข็งแรงมากขึ้น

ความพิเศษอย่างที่สองในองค์ประกอบของเทปกาว: สารเคลือบผิวเพื่อลอกออกง่าย (release coat) /แผ่นปิดเพื่อลอกออก (ไลเนอร์)

tesa_double-sided_PE-foam-white-black_liner-havanna_as_001
เทปสองหน้ามีแผ่นปิดเพื่อลอกออกซึ่งต้องลอกออกเพื่อใช้หน้ากาวทั้งสองหน้าของเทป

มีส่วนประกอบที่สองที่ทำให้เทปกาวเป็นสิ่งชำชาญเฉพาะในสถานการณ์นั้นๆ เทปกาวบางชนิดมีชั้นสารเคลือบพิเศษ 'ชั้นเคลือบเพื่อช่วยลอกออก (release coating)' และ 'แผ่นปิดเพื่อลอกออก (ไลเนอร์)’ ที่ด้านบน เพื่อที่เทปกาวในม้วนไม่ติดกับชั้นที่ม้วนทับกันอยู่ แผ่นปิดเพื่อลอกออก (ไลเนอร์) ส่วนใหญ่ใช้กับเทปสองหน้า กระดาษหรือฟิล์มที่เคลือบซิลิโคนเป็นประเภทหลักของแผ่นปิดเพื่อลอกออก(ไลเนอร์) การเลือกไลเนอร์ที่เหมาะดีที่สุดขึ้นกับการใช้งาน ถ้าจำเป็นต้องใช้การปั๊มตัด จะนิยมใช้โพลีเอสเตอร์ ถ้าเทปต้องโดนความชื้น ส่วนใหญ่จะใช้กระดาษเคลือบโพลี เนื่องจากความเสถียรในด้านขนาดมิติของวัสดุ สำหรับการใช้งานส่วนใหญ่ จะเลือกใช้ไลเนอร์กระดาษ

แผ่นรองรับกาว (แบคกิ้ง) ของเทปหน้าเดียว และแผ่นปิดเพื่อลอกออก (ไลเนอร์) สำหรับเทปกาวสองหน้า ได้รับการเคลือบด้วย สารเคลือบเพื่อลอกออก (release liner) สารเคลือบเพื่อลอกออกช่วยให้การคลายเทปกาวออกได้อย่างคงที่ระหว่างการใช้งาน สิ่งนี้สำคัญมากสำหรับการใช้งานแบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถคลี่เทปออกได้ในอัตราความเร็วสูง ชั้นสารเคลือบเพื่อลอกออกสามารถมีแรงลอกออกที่ต่างกันสำหรับให้คลายออกได้ง่ายหรือยากกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

เพิ่มเติม

แผ่นปิดเพื่อลอกออก(ไลเนอร์) สำหรับเทปสองหน้า

แผ่นปิดกาวที่ต้านการยึดติดจำเป็นต้องใช้เพื่อให้สามารถคลายออกได้และใช้เทปกาวได้อย่างถูกต้อง วัสดุจะเป็นฟิล์มพลาสติกหรือกระดาษพิเศษก็ได้:

  • กระดาษแก้วขุ่น: วิธีแก้ปัญหามาตรฐาน
  • กระดาษเคลือบ PE: ทนทานต่อความชื้น
  • ฟิล์ม MOPP: ส่วนใหญ่สำหรับการปั๊มตัดและกระบวนการอัตโนมัติ
  • ฟิล์ม PE: ส่วนใหญ่สำหรับเทปโฟม
  • ฟิล์ม PET: ส่วนใหญ่สำหรับการปั๊มตัดที่มีความเที่ยงตรงสูงในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มเติม
วัสดุ

กระดาษแก้วขุ่น

กระดาษเคลือบ PE

ฟิล์ม MOPP

ฟิล์ม PE

ฟิล์ม PET

คุณลักษณะ

▪ ฉีกด้วยมือได้▪ แรงยืดดี▪ ปล่อยไฟฟ้าสถิตออกได้ดี

▪ เสถียรภาพในด้านมิติที่ดีกว่า▪ ชั้น PE ป้องกันการดูดซับความชื้น▪ ฉีกด้วยมือได้

▪ เสถียรภาพในด้านมิติ, แรงยืดดี▪ ทนทานต่อความชื้น

▪ ยืดหยุ่นมากสำหรับพันผลิตภัณฑ์ที่หนา

▪ ทนทานต่ออุณหภูมิ (สูงสุด 150°C)▪ ความเบี่ยงเบนความหนาต่ำ

▪ มั่นคงภายใต้แรงกดดันเนื่องจากแกนกระดาษแข็ง▪ ปั๊มตัดได้▪ คุ้มทุน

▪ แรงยืดดี▪ ปล่อยไฟฟ้าสถิตออกได้ดี▪ ปั๊มตัดได้ 

▪ ความเบี่ยงเบนความหนาต่ำ▪ ปั๊มตัดได้▪ โปร่งแสง

▪ ทนทานต่อความชื้น

▪ เสถียรภาพในด้านมิติ, บาง▪ สามารถปั๊มตัด และตัด kiss-cut ได้ ▪ โปร่งใส