Odpowiedzialność za środowisko naturalne — główny materiał wizualny

Odpowiedzialność

Historia naszego sukcesu opiera się nie tylko na innowacyjnych pomysłach, jakości i postępie technologicznym. Czynniki wpływające obejmują także wzięcie odpowiedzialności za ludzi i środowisko.

Strategia i zarządzanie


Celem jest ochrona zasobów ekologicznych i ćwiczenie zaangażowania społecznego, aby mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo, w którym żyjemy.

 

Zrównoważony rozwój stanowi podstawę naszych globalnych procesów biznesowych. Koncentrujemy się na czterech obszarach działalności: pracownikach, środowisku, produktach i społeczeństwie. Wszystkie elementy są mocno zakorzenione w naszej strategii i praktykach zarządzania.

Nasze główne obszary i działania

Pobierz nasz aktualny raport realizacji
Pobierz nasze poprzednie raporty realizacji
Pobierz nasze wytyczne dotyczące postępowania w biznesie