Pracownicy w tesa

Pracownicy

Nasi pracownicy kształtują firmę dzięki swojemu zaangażowaniu, dlatego są podstawą sukcesu firmy tesa. Dzięki naszej kulturze korporacyjnej i ukierunkowanym inicjatywom wsparcia bardzo doceniamy ten fakt.Bezpieczeństwo i higiena pracy: Bezpieczeństwo poprzez zapobieganie

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy, oparte na międzynarodowej normie OHSAS 18001, mają zastosowanie we wszystkich oddziałach tesa na całym świecie. Ukierunkowane oceny ryzyka i środki zapobiegawcze są niezbędne dla optymalnej ochrony przed zagrożeniami związanymi z urazami podczas wykonywania swoich obowiązków.

Poważnie podchodzimy do zdrowia w pracy.
Poważnie podchodzimy do zdrowia w pracy.

Regularnie dążymy do zwiększania świadomości naszych pracowników na całym świecie, między innymi, organizując szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, próbne alarmy przeciwwybuchowe i przeciwpożarowe, instruktaże używania gaśnic i ukierunkowane szkolenia wstępne. W ostatnich latach odsetek wypadków w firmie tesa kształtował się znacznie poniżej średniej w branży. W głównej mierze przyczyniły się do tego wewnętrzne procesy ograniczania ryzyka, które stanowią kombinację regularnej identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka, odpowiedzialności pracowników i procesu nieustannego usprawniania, w którym biorą udział wszystkie zaangażowane osoby.

W celu zapewnienia, aby nasze rygorystyczne środki bezpieczeństwa i higieny pracy były konsekwentnie wdrażane w przypadku nowych obiektów od samego początku uwzględniamy aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie planowania. Ma to na celu wczesną identyfikację i wyeliminowanie potencjalnego ryzyka.

Zobacz więcej

Kwalifikacje pracowników: szkolenie i kształcenie ustawiczne

Szeroki zakres szkoleń, które oferujemy naszym pracownikom, ma na celu zadbanie o to, by nasi pracownicy na całym świecie posiadali odpowiednie kwalifikacje, w tym brali udział w szkoleniach technicznych i komunikacyjnych, seminariach na temat metod przemysłowych, kursach języków obcych, instruktażach z zakresu higieny i pracy, a także nabywali umiejętności międzykulturowe.

Program kwalifikacji sprzedaży i marketingu
Program kwalifikacji sprzedaży i marketingu

Jednym z takich szkoleń jest „Program szkoleniowy w zakresie sprzedaży i wprowadzania na rynek”, który jest dostępny w specjalnych wersjach opracowanych z myślą o indywidualnych potrzebach określonych obszarów działalności. Przykładowo, program skierowany do pracowników sprzedaży uwzględnia treści o charakterze zarówno technicznym jak i sprzedażowym. Ponadto oferujemy odrębny program szkoleniowy dla osób prowadzących badania i opracowujących produkty, który uwzględnia takie zagadnienia jak patenty i zarządzanie jakością.

Promowanie nowych talentów
tesa stawia na intensywny i strategiczny rozwój personelu pozwalający na fachowe i regularne przygotowywanie następców na kluczowe pozycje w firmie na szczeblu międzynarodowym. Nowy model kompetencji stanowi wzmocnienie uprzednich standardów zarządzania talentami. Model jest wdrażany we wszystkich jednostkach odpowiedzialnych za rozwój personelu na całym świecie celem zwiększenia możliwości oceny postępowania i potencjału pracowników firmy. Dodatkowo tesa opracowała jednolity, globalny wzór przeprowadzania rozmów z pracownikami.

Zobacz więcej
Kształcenie zawodowe w zakładzie tesa Hamburg
Kształcenie zawodowe w zakładzie tesa Hamburg

Wykształcenie
W zakładzie tesa w Hamburgu praktykanci mają możliwość udziału w praktycznym szkoleniu dla kandydatów na stanowisko operatora maszyn i zakładu. Organizujemy również szkolenia na stanowiska mechanika przemysłowego, technika chemicznego, inżyniera mechatroniki oraz inżyniera elektroniki ds. technologii operacyjnej.

W ramach programu „Young Professionals@tesa” zaangażowanym absolwentom uczelni wyższych oferujemy możliwość rozpoczęcia praktycznej i globalnie ukierunkowanej kariery z interesującymi perspektywami na przyszłość. W ramach programu rozwoju kadry kierowniczej szkolimy młodych ludzi z potencjałem przywódczym. 

Zobacz więcej

Uczciwa firma

Firma tesa jest zwolennikiem inicjatywy „Uczciwa Firma” od jej powstania w 2004 r. Inicjatywa ta wyróżnia firmy, które nie wykorzystują absolwentów jako stałych stażystów i nie traktują ich pracy jako taniej siły roboczej, która jest poniżej ich poziomu umiejętności. Absolwenci mają znakomite możliwości kariery w tesa: staż zapewnia orientację zawodową na etapie szkolenia i jest odpowiednio opłacany. To pozwala nam dostrzec nowe talenty, które zostają po stażu w naszej firmie.

Zadowolenie pracownika: Kompleksowe wdrożenie work life balance

Bierzemy odpowiedzialność za naszych pracowników. Dlatego szukamy równowagi między pracą a relaksem.

Wyposażenie sali ćwiczeń klubu sportowego tesa
Wyposażenie sali ćwiczeń klubu sportowego tesa

Zadowolenie pracowników: kompleksowy program wellness. Jesteśmy odpowiedzialni za naszych pracowników. Z tego powodu dążymy do zapewnienia im odpowiedniej równowagi pomiędzy pracą a wypoczynkiem.

Zdrowie i dobre samopoczucie
Zespół ekspertów składający się z członków służb ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, doradztwa społecznego, rady pracowniczej oraz stowarzyszenia osób niepełnosprawnych opracował dla centrali tesa SE w Norderstedt nowoczesny program zarządzania zdrowiem, uwzględniający taką inicjatywę jak „klub sportowy tesa”. Klub jest wyposażony w najwyższej jakości sprzęt do ćwiczeń wytrzymałościowych i siłowych oraz oferuje szereg zajęć treningowych, w tym spinning, joga i wzmacnianie siły mięśni grzbietu, oraz aktywne spędzenie przerwy obiadowej, fizjoterapię i masaże.

Znakomite warunki pracy
Nasza kultura wyrażania opinii i dialogu we wszystkich lokalizacjach tesa obejmuje otwarty dyskurs i zaufanie. Wyniki badania opinii pracowników, które przeprowadzamy regularnie, są zawsze pozytywne. Przykładowo, lojalność pracowników w zakładzie tesa w Hamburgu plasuje się na trzecim miejscu w skali całego kraju. Zakładowi tesa w Offenburgu przyznano kilka razy uznaną na arenie międzynarodowej gwarancję jakości „Great Place to Work” za takie cechy jak kompatybilność życia rodzinnego i kariery zawodowej oraz kompleksowe zarządzanie, na które wpływ mają takie czynniki jak długoterminowa kultura zarządzania, odpowiedzialność społeczna, otwartość i zaufanie. 

Zobacz więcej
O firmie tesa — praca

Praca w tesa

Więcej informacji o możliwościach w tesa i aktualnych ofertach pracy

Dowiedz się więcej

Powiązane informacje