Atbildīga sagāde

Atbildīga sagāde

Mēs tiecamies panākt atbildīgu un ilgtspējīgu mūsu izejvielu sagādi

Mēs vēlamies nodrošināt, ka visā piegādes ķēdē tiek ievēroti taisnīgi darba apstākļi, cilvēktiesības un vides aizsardzība. Lai to panāktu, mēs plānojam izmantot sertifikāciju, iesaistīties biedrībās un novērtēt piegādātājus. Ilgtermiņā mēs vēlamies sasniegt 100 % atbildīgu un ilgtspējīgu visu izejvielu sagādi.

Mūsu galvenie ilgtspējas mērķi 2030. gadam

  • Mēs tiecamies pēc pilnīgas mūsu piegādes ķēžu pārskatāmības.
  • Vismaz 80 % mūsu tēriņu nonāks pie piegādātājiem, kas atbilst mūsu ilgtspējas standartiem.