Wood Natur Tree Leaves Responsibility

Vide

Kā ķīmiskās rūpniecības uzņēmums mēs apzināmies savu atbildību pret cilvēkiem un apkārtējo vidi. Virzoties uz mūsu ambiciozajā vides programmā ietvertajiem saistošajiem mērķiem, esam sākuši vispusīgu ražošanas procesu pielāgošanu: kad vien iespējams, mēs izmantojam savas patentētās iekšējās tehnoloģijas un inovatīvos pārklāšanas procesus.Vides programma: ambiciozi mērķi

Kopš 2001. gada uzņēmums tesa konsekventi veicina nepārtrauktu vides pārvaldības sistēmas uzlabošanu. Mūsu modernās tehnoloģijas un ražotnes visā pasaulē ir bijuši galvenie aspekti, kas ļāva uzņēmumam tesa ne tikai sasniegt, bet arī pārsniegt tā iepriekšējos ambiciozos mērķus. Piemēram, mēs esam samazinājuši mūsu gaistošo organisko savienojumu emisijas par veseliem 90 procentiem. Turklāt ir ievērojami samazinājies mūsu šķīdinātāju lietošanas apjoms, CO2 emisijas un nepārstrādājamo atkritumu apjoms.

Mūsu vides aizsardzības vadlīnijas

 1. Mūsu izstrādājumu un sistēmu risinājumi ir veidoti tā, lai to ietekme uz vidi ražošanas, lietošanas un likvidācijas laikā būtu tik neliela, cik vien iespējams.
 2. Uzņēmums tesa iesaistās vides aizsardzībā pēc savas iniciatīvas un apzinoties savu atbildību un īsteno nepieciešamos pasākumus.
 3. Mēs apņemamies ievērot tiesību normas un oficiālās prasības un uztvert tās kā minimālos standartus.
 4. Uzņēmums tesa nepārtraukti uzlabo savu vides pārvaldības sistēmu un vides aizsardzības tehnoloģijas, sadarbojoties ar iestādēm, pētniecības institūcijām un asociācijām.
 5. Mēs ekonomiski izmantojam ierobežotos resursus, piemēram, enerģiju, ūdeni un izejmateriālus. Atkritumu apjoma samazināšana un atkārtota izmantošana ir prioritāte, salīdzinot ar likvidāciju. Šis princips tiek ievērots gan izstrādes, gan ražošanas procesu laikā.
 6. Lai pasargātu gaisu, augsni un ūdeni un saglabātu dabīgās ekosistēmas un bioloģisko daudzveidību, “tesa” pēc savas iniciatīvas veic pasākumus, lai nepieļautu iespējamos negadījumus.
 7. Uzņēmums tesa ir ieviesis atklātu informatīvo politiku, kas attiecas uz darbiniekiem, iestādēm, kaimiņorganizācijām, institūcijām, klientiem un piegādātājiem.

Enerģija, emisijas un atkritumi: jo mazāk, jo labāk

Mēs taupām enerģiju visās jomās, kur vien tas iespējams: lai gan visas uzņēmuma tesa ražotnes ir sertificētas saskaņā ar vides standartu ISO 14001, mūsu rūpnīcas Ofenburgā un Hamburgā papildus ir sertificētas saskaņā ar standartu ISO 50001 par enerģijas pārvaldību. Uzstādot koģenerācijas sistēmu, lai nodrošinātu videi draudzīgu vietējo enerģijas ražošanu, izmantojot gāzi, atkritumu radīto siltumu un dzesēšanu, uzņēmums tesa rūpnīcā Ofenburgā spēja samazināt ikgadējās CO2 emisijas par 3600 tonnām.

Līdzīga patēriņa samazināšanas sistēma, izmantojot koģenerāciju, ir uzstādīta tesa rūpnīcā Hamburgā. Regulāri enerģijas taupības pasākumi ir ieplānoti arī mūsu starptautisko ražotņu darba kārtībā.

Lasīt vairāk
Mēs regulāri uzraugām mūsu enerģijas prasības un patēriņu
Mēs regulāri uzraugām mūsu enerģijas prasības un patēriņu

Mūsu enerģijas patēriņa vadlīnijas

 1. Mēs piešķiram lielu nozīmi ilgtspējīgam enerģijas lietojumam un energoefektivitātei.
 2. Mēs apņemamies ievērot tiesību normas un prasības attiecībā uz enerģijas lietojumu un patēriņu, kā arī apņemamies nepārtraukti uzlabot enerģijas pārvaldības principus un energoefektivitāti.
 3. Mēs apņemamies izmantot energoefektivitāti kā svarīgu kritēriju, izvēloties jaunas mašīnas un iekārtas, kā arī ēku tehnisko aprīkojumu.
 4. Mēs regulāri uzraugām mūsu enerģijas prasības un patēriņu. Vienlaikus mēs apņemamies identificēt un izvērtēt enerģijas taupīšanas potenciālu un īstenot izsecinātos pasākumus, izmantojot atbilstošos resursus.
 5. Mēs aktīvi iesaistām savus darbiniekus enerģijas pārvaldībā, regulāri informējam viņus par mūsu darbībām un paaugstinām viņu kvalifikāciju apmācību pasākumu kontekstā.
 6. Mēs iesaistām darbuzņēmējus un trešās puses uzņēmumus, kas strādā ar mūsu enerģijas pārvaldības sistēmām.
Akrila lenšu ražošana bez šķīdinātājiem
Akrila lenšu ražošana bez šķīdinātājiem

Jo mazāk, jo labāk: Mazāk šķīdinātāju Uzņēmuma tesa vides programmas ietvaros mēs nepārtraukti virzām savus ražošanas procesus uz videi draudzīgām tehnoloģijām. Kopš tika palaista pirmā lielizmēra iekārta, kurā tiek ražots pārklājums bez šķīdinātājiem (2002. gads), mēs nepārtraukti esam turpinājuši attīstīt šo patentēto tesa tehnoloģiju. Mūsu rūpnīcas Ofenburgā, Itālijā un citviet jau vairākus gadus darbojas, lielā mērā neizmantojot šķīdinātājus.

Videi draudzīgā divpusējās akrilāta līmlentes ražošanas iekārta tesa rūpnīcā Hamburgā ir vienīgā tāda veida sistēma pasaulē un kalpo kā lielisks paraugs: izmantojot ACX tehnoloģiju, šķīdinātāji tiek izmantoti tikai pirmajā procesa posmā un nākamā žāvēšanas procesa laikā nekavējoties tiek ekstrahēti un nonāk atpakaļ apritē. Tas ir patentēts process, kas izstrādāts uzņēmumā tesa, un tas nodrošina tālāk norādītos videi būtiskus rādītāju samazinājumus, salīdzinot ar tradicionālajām metodēm.

 • Organisko šķīdinātāju lietojums: aptuveni -55%
 • Organisko šķīdinātāju likvidācija: aptuveni -89%
 • Apstrādei nepieciešamā ūdens daudzums: aptuveni -100%
Lasīt vairāk
tesa īsteno savu atkritumu apjoma samazināšanas programmu
tesa īsteno savu atkritumu apjoma samazināšanas programmu

Jo mazāk, jo labāk: Mazāk atkritumu Ražojot preces, no atkritumiem nevar izvairīties, bet var samazināt to apjomu. Lai to paveiktu, mēs veicam regulāras apmācības savās ražotnēs visā pasaulē, lai pārliecinātos, ka visi mūsu darbinieki apzinās, cik svarīgi ir neradīt liekus atkritumus un cik liela nozīme ir pareizai pārstrādei. Turklāt mēs nepārtraukti meklējam jaunus tehniskos risinājumus un sadarbības partnerus, lai varētu maksimāli izvērst pārstrādes pasākumus.

Papildinformācija par atbildību uzņēmumā tesa