Nature Responsibility Key Visual

Atbildība

Mūsu ilgās panākumu vēstures pamatā ir daudzas inovatīvas idejas, kvalitāte un tehnoloģiskais progress. Starp svarīgiem faktoriem minama arī atbildības uzņemšanās par cilvēkiem un vidi. Mūsu mērķis ir aizsargāt ekoloģiskos resursus un stiprināt sociālo iesaisti, lai pozitīvi ietekmētu sabiedrību, kurā dzīvojam.

Ilgtspējīga rūpniecība veido globālo uzņēmējdarbības procesu pamatu. Mūsu uzmanības centrā ir četras darbības jomas: izstrādājumi, vide, darbinieki un sabiedrība. Un tas viss ir cieši saistīts ar mūsu stratēģiju un pārvaldības praksi.

Lejupielādējiet mūsu pašreizējo ilgtspējības pārskatu