Nature responsibility key visual

Atbildība

Mūsu ilgās panākumu vēstures pamatā ir daudzas inovatīvas idejas, kvalitāte un tehnoloģiskais progress. Starp svarīgiem faktoriem minama arī atbildības uzņemšanās par cilvēkiem un vidi. Mūsu mērķis ir aizsargāt ekoloģiskos resursus un stiprināt sociālo iesaisti, lai pozitīvi ietekmētu sabiedrību, kurā dzīvojam.

Stratēģija un pārvaldība


Ilgtspējīga rūpniecība veido globālo uzņēmējdarbības procesu pamatu. Mūsu uzmanības centrā ir četras darbības jomas: izstrādājumi, vide, darbinieki un sabiedrība. Un tas viss ir cieši saistīts ar mūsu stratēģiju un pārvaldības praksi.

Jomas un darbības mūsu uzmanības centrā

Lejupielādējiet mūsu pašreizējo ilgtspējības pārskatu
Lejupielādējiet iepriekšējos ilgtspējības pārskatus
Lejupielādējiet mūsu uzņēmuma rīcības kodeksu